בטעינה...

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

הערות

• מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
• המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
• תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
 

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 מודעה: מדריך\ה בתכנית אור לחצו כאן לחצו כאן
2 מודעה: מומחים בתחום השפה והדיבור לחצו כאן לחצו כאן
3 מודעה: מדריך מאתר לתוכנית ית'ד לחצו כאן לחצו כאן
4 מודעה: עובד סוציאלי לעבודה בתחום הנוער בגילאי 13-18 לחצו כאן לחצו כאן
5 מודעה: עו'ס קהילתי 50% לחצו כאן לחצו כאן
6 מודעה: עו'ס קהילתי 100% לחצו כאן לחצו כאן
7 לבורנט בבתי ספר תיכון 02/2024 לחצו כאן לחצו כאן
8 מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 01/2024 לחצו כאן לחצו כאן
9 מודעה: רכז קהל בשכונות לחצו כאן לחצו כאן
10 עוזר ספרן מדור השאלה – שירותי ספרייה 110/2023 לחצו כאן לחצו כאן
11 רכז צעירים "ביטא" 109/2023 לחצו כאן לחצו כאן
12 עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 108/2023 לחצו כאן לחצו כאן
13 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 107/2023 לחצו כאן לחצו כאן
14 מנהל מרכז ילדים והורים מגיל 12-5 106/2023 לחצו כאן לחצו כאן
15 מודעה: עובד סוציאלי בתחום המשפחות לחצו כאן לחצו כאן
16 מודעה: עובד סוציאלי לאיתור והכוונה "יתד" לחצו כאן לחצו כאן
17 מנהל קהילה מיטיבה קהילתי 105/2023 לחצו כאן לחצו כאן
18 רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות 104/2023 לחצו כאן לחצו כאן
19 מודעה: עובד סוציאלי לעבודה בתחום הנוער בגילאי 13-18 במרכז הזדמנויות (יש מצ"ב) לחצו כאן לחצו כאן
20 מודעה: עו'ס קהילתי לחצו כאן לחצו כאן
21 מודעה: עו'ס קהילתי לחצו כאן לחצו כאן
22 פסיכולוג חינוכי 103/2023 לחצו כאן לחצו כאן
23 עו'ס\גרונטולוג מנהל\ת רשת מקומית – קהילה לדורות 102/2023 לחצו כאן לחצו כאן
24 מדריך נוער ( יש מצ"ב) 101/2023 לחצו כאן לחצו כאן
25 מודעה: עובד סוציאלי ( ממלאת מקום ) בתחום המשפחות לחצו כאן לחצו כאן
26 מודעה: עובד סוציאלי בתחום המשפחות לחצו כאן לחצו כאן
27 מודעה: עובד סוציאלי לאיתור והכוונה לחצו כאן לחצו כאן
28 לבורנט בבתי ספר תיכון 100/2023 לחצו כאן לחצו כאן
29 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 99/2023 לחצו כאן לחצו כאן
30 מזכיר/ה בלשכה המשפטית 98/2023 לחצו כאן לחצו כאן
31 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 97/2023 לחצו כאן לחצו כאן
32 מודעה: מדריך נוער רשותי רב תחומי לחצו כאן לחצו כאן
33 מודעה: מורה למערכות רפואיות בבתי ספר תיכוניים לחצו כאן לחצו כאן
34 מדריכות חינוך טיפול במעונות יום ( גילאי 0-3 ) לתקופת שנה אחת 96/2023 לחצו כאן לחצו כאן
35 רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות 95/2023 לחצו כאן לחצו כאן
36 מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 94/2023 לחצו כאן לחצו כאן
37 עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 93/2023 לחצו כאן לחצו כאן
38 מקדם/ת בריאות במחלקת בריאות ברשות 92/2023 לחצו כאן לחצו כאן
39 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 91/2023 לחצו כאן לחצו כאן
40 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 90/2023 לחצו כאן לחצו כאן
41 ממונה על בטיחות וגיהות 89/2023 לחצו כאן לחצו כאן
42 מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 85/2023 לחצו כאן לחצו כאן
43 פסיכולוג חינוכי 84/2023 לחצו כאן לחצו כאן
44 מדריך נוער במרכזי רב תחומי מע"ן 360. 83/2023 לחצו כאן לחצו כאן
45 מדריך בסדנת העיצוב והגרפיקה 82/2023 לחצו כאן לחצו כאן
46 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 81/2023 לחצו כאן לחצו כאן
47 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 80/2023 לחצו כאן לחצו כאן
48 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 79/2023 לחצו כאן לחצו כאן
49 רכז צעירים "ביטא" 78/2023 לחצו כאן לחצו כאן
50 מדריך נוער ( יש מצ"ב) 77/2023 לחצו כאן לחצו כאן
51 מתאם שיקום מתכלל (מש"מ) במסגרת תכנית רש"א 76/2023 לחצו כאן לחצו כאן
52 מנהל/ת יחידת הגיל הרך 75/2023 לחצו כאן לחצו כאן
53 רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות בעלי צרכים מיוחדים 74/2023 לחצו כאן לחצו כאן
54 רכז צעירים "ביטא" 73/2023 לחצו כאן לחצו כאן
55 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 72/2023 לחצו כאן לחצו כאן
56 מנהל מרכז שירות משלים למשפחות עם צרכים מיוחדים 70/2023 לחצו כאן לחצו כאן
57 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 69/2023 לחצו כאן לחצו כאן
58 תפקיד עובד תעסוקה במרכז (עוצמה ) 68/2023 לחצו כאן לחצו כאן
59 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 67/2023 לחצו כאן לחצו כאן
60 מדריך מוגנות -מחלקת חוסן קהילתי תוכנית מגרשים מוארים 66/2023 לחצו כאן לחצו כאן
61 רכז בתחום ההתנדבות 65/2023 לחצו כאן לחצו כאן
62 מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 64/2023 לחצו כאן לחצו כאן
63 פנימי: מנהל מע"ש ומפעל מקדם תעסוקה D3/2023 לחצו כאן לחצו כאן
64 מנהל מח מצוינות רשותי (ממ״ר) - אגף חינוך 63/2023 לחצו כאן לחצו כאן
65 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי-מחלקת חוסן קהילתי 62/2023 לחצו כאן לחצו כאן
66 מתאם שיקום מתכלל (מש"מ) במסגרת תכנית רש"א למיגור הפשיעה בחברה הערבית 61/2023 לחצו כאן לחצו כאן
67 תפקיד רכז צעירים "ביטא 60/2023 לחצו כאן לחצו כאן
68 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות 59/2023 לחצו כאן לחצו כאן
69 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 58/2023 לחצו כאן לחצו כאן
70 עובד תעסוקה במרכז (עוצמה ) 57/2023 לחצו כאן לחצו כאן
71 מתאם שיקום מתכלל (מש"מ) 56/2023 לחצו כאן לחצו כאן
72 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 55/2023 לחצו כאן לחצו כאן
73 רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 54/2023 לחצו כאן לחצו כאן
74 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 53/2023 לחצו כאן לחצו כאן
75 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 52/2023 לחצו כאן לחצו כאן
76 מנהל אולם/היכל תרבות 51/2023 לחצו כאן לחצו כאן
77 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 50/2023 לחצו כאן לחצו כאן
78 רכזת /מעורבות חברתית למרכז 49/2023 לחצו כאן לחצו כאן
79 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 48/2023 לחצו כאן לחצו כאן
80 פנימי:מנהל מחלקת בריאות עירונית / יישובית D02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
81 ראש צוות תחום של"מ תקון 47/2023 לחצו כאן לחצו כאן
82 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 46/2023 לחצו כאן לחצו כאן
83 פנימי:עובדת סוציאלית מדריך/ה צוותים חינוכיים ביחידה לטיפול בפרט D01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
84 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 41/2023 לחצו כאן לחצו כאן
85 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 40/2023 לחצו כאן לחצו כאן
86 מתכנן אסטרטגי ברשות 39/2023 לחצו כאן לחצו כאן
87 פקח חנייה וחוקי עזר 37/2023 לחצו כאן לחצו כאן
88 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 36/2023 לחצו כאן לחצו כאן
89 מתאם מתכלל לעצור את הדימום למיגור הפשיעה 35/2023 לחצו כאן לחצו כאן
90 מתאם שיקום מתכלל בתוכנית מיגור הפשיעה 34/2023 לחצו כאן לחצו כאן
91 מנהל היכל תרבות וסינמטק 33/2023 לחצו כאן לחצו כאן
92 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 32/2023 לחצו כאן לחצו כאן
93 עובד תעסוקה - מפתן 30/2023 לחצו כאן לחצו כאן
94 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 29/2023 לחצו כאן לחצו כאן
95 מתכנן אסטרטגי ברשות 28/2023 לחצו כאן לחצו כאן
96 מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 27/2023 לחצו כאן לחצו כאן
97 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 26/2023 לחצו כאן לחצו כאן
98 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 25/2023 לחצו כאן לחצו כאן
99 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 24/2023 לחצו כאן לחצו כאן
100 מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 23/2023 לחצו כאן לחצו כאן
101 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות 22/2023 לחצו כאן לחצו כאן
102 רכז (מנהל מדור ) פיקוח וחניה 21/2023 לחצו כאן לחצו כאן
103 מנהל היכל תרבות וסינמטק אום.אל.פחם 20/2023 לחצו כאן לחצו כאן
104 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 19/2023 לחצו כאן לחצו כאן
105 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי-מחלקת מע"ן 360 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
106 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 17/2023 לחצו כאן לחצו כאן
107 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 16/2023 לחצו כאן לחצו כאן
108 רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 15/2023 לחצו כאן לחצו כאן
109 שירות עיר מקדמת זכויות 14/2023 לחצו כאן לחצו כאן
110 קב"ס מ"מ באופן זמני 13/2023 לחצו כאן לחצו כאן
111 ראש צוות תחום של"מ תקון 12/2023 לחצו כאן לחצו כאן
112 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 11/2023 לחצו כאן לחצו כאן
113 מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 10/2023 לחצו כאן לחצו כאן
114 מזכיר תיאוטרון המתנ"ס העירוני 09/2023 לחצו כאן לחצו כאן
115 מדריך מוגנות זמני 08/2023 לחצו כאן לחצו כאן
116 תאם שיקום מתכלל (מש"מ) 07/2023 לחצו כאן לחצו כאן
117 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי 06/2023 לחצו כאן לחצו כאן
118 פסיכולוג חינוכי 05/2023 לחצו כאן לחצו כאן
119 הארכה: מתכנן אסטרטגי ברשות 77/2022 לחצו כאן לחצו כאן
120 הארכה: מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022 לחצו כאן לחצו כאן
121 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 04/2023 לחצו כאן לחצו כאן
122 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 03/2023 לחצו כאן לחצו כאן
123 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
124 מדריך נוער ( יש מצ"ב) 01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
125 מתכנן אסטרטגי ברשות 77/2022 לחצו כאן לחצו כאן
126 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022 לחצו כאן לחצו כאן
127 ממונה על בטיחות וגיהות 75/2022 לחצו כאן לחצו כאן
128 ראש צוות תחום של"מ תקון 74/2022 לחצו כאן לחצו כאן
129 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 73/2022 לחצו כאן לחצו כאן
130 עובד מחלקת הארנונה בעירייה 72/2022 לחצו כאן לחצו כאן
131 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 71/2022 לחצו כאן לחצו כאן
132 רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה –במתנס 70/2022 לחצו כאן לחצו כאן
133 מתאם שיקום מתכלל 69/2022 לחצו כאן לחצו כאן
134 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 68/2022 לחצו כאן לחצו כאן
135 סגן מבקר העירייה 67/2022 לחצו כאן לחצו כאן
136 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות במצבי סיכון 66/2022 לחצו כאן לחצו כאן
137 מנהל מרכז נוער (יש מצב) 65/2022 לחצו כאן לחצו כאן
138 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 64/2022 לחצו כאן לחצו כאן
139 ממונה על בטיחות וגיהות 63/2022 לחצו כאן לחצו כאן
140 מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 62/2022 לחצו כאן לחצו כאן
141 מנהל מדור רכז לשילוט וחוקי עזר 61/2022 לחצו כאן לחצו כאן
142 מתאם שיקום מתכלל 60/2022 לחצו כאן לחצו כאן
143 עובד סוציאלי לנוער 13-18 מרכז יש מצב 59/2022 לחצו כאן לחצו כאן
144 מפקח ווטרינרי 58/2022 לחצו כאן לחצו כאן
145 סמנכל שירות ופיתוח הון האנושי ( מנהל מינהל ) 57/2022 לחצו כאן לחצו כאן
146 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 56/2022 לחצו כאן לחצו כאן
147 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 55/2022 לחצו כאן לחצו כאן
148 מדריך נוער 54/2022 לחצו כאן לחצו כאן
149 מנהל מרכז נוער 53/2022 לחצו כאן לחצו כאן
150 רכז פסולת ומחזור 52/2022 לחצו כאן לחצו כאן
151 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 51/2022 לחצו כאן לחצו כאן
152 מנהל מחלקת אחזקה 50/2022 לחצו כאן לחצו כאן
153 פנימי: ראש צוות תחום תקון – שיקום...לבני נוער D27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
154 פנימי: מנהל יחידת קבסים D26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
155 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 49/2022 לחצו כאן לחצו כאן
156 מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 48/2022 לחצו כאן לחצו כאן
157 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 47/2022 לחצו כאן לחצו כאן
158 ממלא מקום מדריך/ת המועדונית מחליף עד שנה באופן זמני 46/2022 לחצו כאן לחצו כאן
159 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
160 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 44/2022 לחצו כאן לחצו כאן
161 רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון 42/2022 לחצו כאן לחצו כאן
162 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
163 מנהל מחלקת אחזקה 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
164 פנימי: מנהל/ת יחידת הגיל הרך D24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
165 עו-ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
166 עובד תעסוקה במפתן 38/2022 לחצו כאן לחצו כאן
167 ממונה על בטיחות וגיהות 37/2022 לחצו כאן לחצו כאן
168 רופא וטרינר רשותי 36/2022 לחצו כאן לחצו כאן
169 מודעה: רכז קהילה לחצו כאן לחצו כאן
170 עוס בתחנת משטרה-במגזר הערבי 35/2022 לחצו כאן לחצו כאן
171 מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
172 עובד מחלקת גבייה בעירייה 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
173 מכרז פנימי: עוזר מנהל אגף שפע D22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
174 פקח חנייה וחוקי עזר 32/2022 לחצו כאן לחצו כאן
175 רכז נתונים- מחלקת מען 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
176 מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
177 מכרז פנימי: מנהל מרכזי מלא ורב תחומי בבתי ספר יסודיים D21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
178 מכרז פנימי: מנהל מרכזי נוער (12-17שנים) במוסדות החינוך D20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
179 מכרז פנימי: רכזת תכנית אור D19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
180 מכרז פנימי: מדריך –ראש צוות במח שירותים חברתיים D18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
181 מוקדן/ נציג שירות 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
182 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה 27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
183 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
184 עובד תעסוקה - מפתן 25/2022 לחצו כאן לחצו כאן
185 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
186 רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במחלקת הרווחה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
187 אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
188 רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון חדיגה -פרויקט 360 D17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
189 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
190 מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד 18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
191 ספרן / מידען בספריה העירונית 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
192 רופא וטרינר רשותי 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
193 מכרז פנימי: מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי D16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
194 הארכה: קול קורא בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
195 הארכה: רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
196 קול קורא -פעם שניה-:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
197 ממונה על בטיחות וגיהות 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
198 רכז נגישות 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
199 פנימי: מנהל יחידה לקידום נוער והילה D14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
200 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן