בטעינה...

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

הערות

• מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
• המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
• תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
 

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 29/2023 לחצו כאן לחצו כאן
2 מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 27/2023 לחצו כאן לחצו כאן
3 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 24/2023 לחצו כאן לחצו כאן
4 רכז (מנהל מדור ) פיקוח וחניה 21/2023 לחצו כאן לחצו כאן
5 מנהל היכל תרבות וסינמטק אום.אל.פחם 20/2023 לחצו כאן לחצו כאן
6 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 19/2023 לחצו כאן לחצו כאן
7 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי-מחלקת מע"ן 360 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
8 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 17/2023 לחצו כאן לחצו כאן
9 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 16/2023 לחצו כאן לחצו כאן
10 רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 15/2023 לחצו כאן לחצו כאן
11 שירות עיר מקדמת זכויות 14/2023 לחצו כאן לחצו כאן
12 קב"ס מ"מ באופן זמני 13/2023 לחצו כאן לחצו כאן
13 ראש צוות תחום של"מ תקון 12/2023 לחצו כאן לחצו כאן
14 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 11/2023 לחצו כאן לחצו כאן
15 מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 10/2023 לחצו כאן לחצו כאן
16 מזכיר תיאוטרון המתנ"ס העירוני 09/2023 לחצו כאן לחצו כאן
17 מדריך מוגנות זמני 08/2023 לחצו כאן לחצו כאן
18 תאם שיקום מתכלל (מש"מ) 07/2023 לחצו כאן לחצו כאן
19 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי 06/2023 לחצו כאן לחצו כאן
20 פסיכולוג חינוכי 05/2023 לחצו כאן לחצו כאן
21 הארכה: מתכנן אסטרטגי ברשות 77/2022 לחצו כאן לחצו כאן
22 הארכה: מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022 לחצו כאן לחצו כאן
23 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 04/2023 לחצו כאן לחצו כאן
24 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 03/2023 לחצו כאן לחצו כאן
25 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
26 מדריך נוער ( יש מצ"ב) 01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
27 מתכנן אסטרטגי ברשות 77/2022 לחצו כאן לחצו כאן
28 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022 לחצו כאן לחצו כאן
29 ממונה על בטיחות וגיהות 75/2022 לחצו כאן לחצו כאן
30 ראש צוות תחום של"מ תקון 74/2022 לחצו כאן לחצו כאן
31 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 73/2022 לחצו כאן לחצו כאן
32 עובד מחלקת הארנונה בעירייה 72/2022 לחצו כאן לחצו כאן
33 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 71/2022 לחצו כאן לחצו כאן
34 רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה –במתנס 70/2022 לחצו כאן לחצו כאן
35 מתאם שיקום מתכלל 69/2022 לחצו כאן לחצו כאן
36 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 68/2022 לחצו כאן לחצו כאן
37 סגן מבקר העירייה 67/2022 לחצו כאן לחצו כאן
38 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות במצבי סיכון 66/2022 לחצו כאן לחצו כאן
39 מנהל מרכז נוער (יש מצב) 65/2022 לחצו כאן לחצו כאן
40 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 64/2022 לחצו כאן לחצו כאן
41 ממונה על בטיחות וגיהות 63/2022 לחצו כאן לחצו כאן
42 מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 62/2022 לחצו כאן לחצו כאן
43 מנהל מדור רכז לשילוט וחוקי עזר 61/2022 לחצו כאן לחצו כאן
44 מתאם שיקום מתכלל 60/2022 לחצו כאן לחצו כאן
45 עובד סוציאלי לנוער 13-18 מרכז יש מצב 59/2022 לחצו כאן לחצו כאן
46 מפקח ווטרינרי 58/2022 לחצו כאן לחצו כאן
47 סמנכל שירות ופיתוח הון האנושי ( מנהל מינהל ) 57/2022 לחצו כאן לחצו כאן
48 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 56/2022 לחצו כאן לחצו כאן
49 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 55/2022 לחצו כאן לחצו כאן
50 מדריך נוער 54/2022 לחצו כאן לחצו כאן
51 מנהל מרכז נוער 53/2022 לחצו כאן לחצו כאן
52 רכז פסולת ומחזור 52/2022 לחצו כאן לחצו כאן
53 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 51/2022 לחצו כאן לחצו כאן
54 מנהל מחלקת אחזקה 50/2022 לחצו כאן לחצו כאן
55 פנימי: ראש צוות תחום תקון – שיקום...לבני נוער D27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
56 פנימי: מנהל יחידת קבסים D26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
57 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 49/2022 לחצו כאן לחצו כאן
58 מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 48/2022 לחצו כאן לחצו כאן
59 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 47/2022 לחצו כאן לחצו כאן
60 ממלא מקום מדריך/ת המועדונית מחליף עד שנה באופן זמני 46/2022 לחצו כאן לחצו כאן
61 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
62 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 44/2022 לחצו כאן לחצו כאן
63 רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון 42/2022 לחצו כאן לחצו כאן
64 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
65 מנהל מחלקת אחזקה 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
66 פנימי: מנהל/ת יחידת הגיל הרך D24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
67 עו-ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
68 עובד תעסוקה במפתן 38/2022 לחצו כאן לחצו כאן
69 ממונה על בטיחות וגיהות 37/2022 לחצו כאן לחצו כאן
70 רופא וטרינר רשותי 36/2022 לחצו כאן לחצו כאן
71 מודעה: רכז קהילה לחצו כאן לחצו כאן
72 עוס בתחנת משטרה-במגזר הערבי 35/2022 לחצו כאן לחצו כאן
73 מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
74 עובד מחלקת גבייה בעירייה 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
75 מכרז פנימי: עוזר מנהל אגף שפע D22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
76 פקח חנייה וחוקי עזר 32/2022 לחצו כאן לחצו כאן
77 רכז נתונים- מחלקת מען 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
78 מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
79 מכרז פנימי: מנהל מרכזי מלא ורב תחומי בבתי ספר יסודיים D21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
80 מכרז פנימי: מנהל מרכזי נוער (12-17שנים) במוסדות החינוך D20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
81 מכרז פנימי: רכזת תכנית אור D19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
82 מכרז פנימי: מדריך –ראש צוות במח שירותים חברתיים D18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
83 מוקדן/ נציג שירות 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
84 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה 27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
85 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
86 עובד תעסוקה - מפתן 25/2022 לחצו כאן לחצו כאן
87 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
88 רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במחלקת הרווחה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
89 אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
90 רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון חדיגה -פרויקט 360 D17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
91 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
92 מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד 18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
93 ספרן / מידען בספריה העירונית 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
94 רופא וטרינר רשותי 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
95 מכרז פנימי: מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי D16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
96 הארכה: קול קורא בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
97 הארכה: רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
98 קול קורא -פעם שניה-:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
99 ממונה על בטיחות וגיהות 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
100 רכז נגישות 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
101 פנימי: מנהל יחידה לקידום נוער והילה D14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
102 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן
103 מנהל מדור הפיקוח העירוני 14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
104 מפעיל ציוד אור קולי-בית ספר תיכון מקיף א.א.פחם 13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
105 מכרז פנימי: מרכז נושא תכנון והערכה D13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
106 עובד יחידת גבייה 12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
107 רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
108 סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים 10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
109 לבורנט בתחומים: ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, כימיה ופיזיקה 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
110 מזכיר/ ומרכז/ת אגף משאבי אנוש D12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
111 דובר הרשות המקומית D11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
112 מנהל/ת לשכת מנכל הרשות המקומית D10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
113 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
114 מנהל מדור הנחות D09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
115 מנהל מדור ארנונה עסקית D08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
116 עובד מנהל מדור ארנונה מגורים D07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
117 קול קורא:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
118 מהנדס עיר -אום אל פחם 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
119 מכרז פנימי: רכז פיתוח קהילה D06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
120 מכרז פנימי: רכזת /מעורבות חברתית D05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
121 מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול d04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
122 תפקיד חלופי בתפקיד מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה D01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
123 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
124 הארכה: מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021 לחצו כאן לחצו כאן
125 עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
126 הארכה: פסיכולוג חינוכי 39/2021 לחצו כאן לחצו כאן
127 מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
128 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני 03/2022 לחצו כאן לחצו כאן
129 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
130 פסיכולוג חינוכי 39/2021 לחצו כאן לחצו כאן
131 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021 לחצו כאן לחצו כאן
132 מנהל מחלקת נוער 41/2021 לחצו כאן לחצו כאן
133 מכרז פנימי: עובד מחלקת הגבייה בעירייה D14/2021 לחצו כאן לחצו כאן
134 הארכה: מנהל מחלקת רכש ואספקה 32/2021 לחצו כאן לחצו כאן
135 מ.מ מדריך/ת המועדונית – ואדי אלנסור 40/2021 לחצו כאן לחצו כאן
136 פסיכולוג חינוכי D13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
137 מנהל מחלקת GIS 35/2021 לחצו כאן לחצו כאן
138 מנהל מחלקת נוער 34/2021 לחצו כאן לחצו כאן
139 רכז מדצים (מנהיגות צעירה) במחלקת הנוער 33/2021 לחצו כאן לחצו כאן
140 מכרז פנימי לתפקיד קניין ראשי D11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
141 מנהל יחידת החינוך היסודי 31/2021 לחצו כאן לחצו כאן
142 מנהל מדור ארנונה מגורים D10/2021 לחצו כאן לחצו כאן
143 מנהל מדור גביה עסקית D09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
144 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 30/2021 לחצו כאן לחצו כאן
145 מעודכן: מדריך קידום נוער 29/2021 לחצו כאן לחצו כאן
146 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 28/2021 לחצו כאן לחצו כאן
147 מנהל מחלקת GIS 25/2021 לחצו כאן לחצו כאן
148 מנהל אגף שפע 24/2021 לחצו כאן לחצו כאן
149 מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 23/2021 לחצו כאן לחצו כאן
150 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 22/2021 לחצו כאן לחצו כאן
151 אח/ות ביום הארוך במסגרת בית ספא אל- אמל 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
152 מנהל מרכז השכלה-הילה ביחידה לקידום נוער 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
153 מהנדס תנועה וכבישים 17/2021 לחצו כאן לחצו כאן
154 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 16/2021 לחצו כאן לחצו כאן
155 ספרן בבית ספר D02/2021 לחצו כאן לחצו כאן
156 מדריך מדצים מוסדי 13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
157 רכז בית ספר כעוגן בקהילה 12/2021 לחצו כאן לחצו כאן
158 תברואן 11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
159 עובד מחלקת הגבייה בעירייה 10/2021 לחצו כאן לחצו כאן
160 מנהל מדור מרכז צעירים 09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
161 רכז/ת גני ילדים D01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
162 קצין ביקור סדיר 8/2021 לחצו כאן לחצו כאן
163 מנהל מדור מרכז צעירים ברשות המקומית 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
164 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 04/2021 לחצו כאן לחצו כאן
165 עובד מח גבייה בעירייה 2/2021 לחצו כאן לחצו כאן
166 מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
167 קישור למכרזי העובדים לחצו כאן
168 מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 52/2019 לחצו כאן לחצו כאן
169 מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 21/2019 לחצו כאן לחצו כאן