בטעינה...

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

הערות

• מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
• המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
• תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
 

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 85/2023 לחצו כאן לחצו כאן
2 פסיכולוג חינוכי 84/2023 לחצו כאן לחצו כאן
3 מדריך נוער במרכזי רב תחומי מע"ן 360. 83/2023 לחצו כאן לחצו כאן
4 מדריך בסדנת העיצוב והגרפיקה 82/2023 לחצו כאן לחצו כאן
5 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 81/2023 לחצו כאן לחצו כאן
6 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 80/2023 לחצו כאן לחצו כאן
7 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 79/2023 לחצו כאן לחצו כאן
8 רכז צעירים "ביטא" 78/2023 לחצו כאן לחצו כאן
9 מדריך נוער ( יש מצ"ב) 77/2023 לחצו כאן לחצו כאן
10 מתאם שיקום מתכלל (מש"מ) במסגרת תכנית רש"א 76/2023 לחצו כאן לחצו כאן
11 מנהל/ת יחידת הגיל הרך 75/2023 לחצו כאן לחצו כאן
12 רכז התנדבות לשירות המשלים למשפחות בעלי צרכים מיוחדים 74/2023 לחצו כאן לחצו כאן
13 רכז צעירים "ביטא" 73/2023 לחצו כאן לחצו כאן
14 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 72/2023 לחצו כאן לחצו כאן
15 מנהל מרכז שירות משלים למשפחות עם צרכים מיוחדים 70/2023 לחצו כאן לחצו כאן
16 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 69/2023 לחצו כאן לחצו כאן
17 תפקיד עובד תעסוקה במרכז (עוצמה ) 68/2023 לחצו כאן לחצו כאן
18 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 67/2023 לחצו כאן לחצו כאן
19 מדריך מוגנות -מחלקת חוסן קהילתי תוכנית מגרשים מוארים 66/2023 לחצו כאן לחצו כאן
20 רכז בתחום ההתנדבות 65/2023 לחצו כאן לחצו כאן
21 מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 64/2023 לחצו כאן לחצו כאן
22 פנימי: מנהל מע"ש ומפעל מקדם תעסוקה D3/2023 לחצו כאן לחצו כאן
23 מנהל מח מצוינות רשותי (ממ״ר) - אגף חינוך 63/2023 לחצו כאן לחצו כאן
24 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי-מחלקת חוסן קהילתי 62/2023 לחצו כאן לחצו כאן
25 מתאם שיקום מתכלל (מש"מ) במסגרת תכנית רש"א למיגור הפשיעה בחברה הערבית 61/2023 לחצו כאן לחצו כאן
26 תפקיד רכז צעירים "ביטא 60/2023 לחצו כאן לחצו כאן
27 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות 59/2023 לחצו כאן לחצו כאן
28 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 58/2023 לחצו כאן לחצו כאן
29 עובד תעסוקה במרכז (עוצמה ) 57/2023 לחצו כאן לחצו כאן
30 מתאם שיקום מתכלל (מש"מ) 56/2023 לחצו כאן לחצו כאן
31 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 55/2023 לחצו כאן לחצו כאן
32 רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 54/2023 לחצו כאן לחצו כאן
33 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 53/2023 לחצו כאן לחצו כאן
34 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 52/2023 לחצו כאן לחצו כאן
35 מנהל אולם/היכל תרבות 51/2023 לחצו כאן לחצו כאן
36 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 50/2023 לחצו כאן לחצו כאן
37 רכזת /מעורבות חברתית למרכז 49/2023 לחצו כאן לחצו כאן
38 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 48/2023 לחצו כאן לחצו כאן
39 פנימי:מנהל מחלקת בריאות עירונית / יישובית D02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
40 ראש צוות תחום של"מ תקון 47/2023 לחצו כאן לחצו כאן
41 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 46/2023 לחצו כאן לחצו כאן
42 פנימי:עובדת סוציאלית מדריך/ה צוותים חינוכיים ביחידה לטיפול בפרט D01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
43 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 41/2023 לחצו כאן לחצו כאן
44 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי 40/2023 לחצו כאן לחצו כאן
45 מתכנן אסטרטגי ברשות 39/2023 לחצו כאן לחצו כאן
46 פקח חנייה וחוקי עזר 37/2023 לחצו כאן לחצו כאן
47 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 36/2023 לחצו כאן לחצו כאן
48 מתאם מתכלל לעצור את הדימום למיגור הפשיעה 35/2023 לחצו כאן לחצו כאן
49 מתאם שיקום מתכלל בתוכנית מיגור הפשיעה 34/2023 לחצו כאן לחצו כאן
50 מנהל היכל תרבות וסינמטק 33/2023 לחצו כאן לחצו כאן
51 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 32/2023 לחצו כאן לחצו כאן
52 עובד תעסוקה - מפתן 30/2023 לחצו כאן לחצו כאן
53 רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 29/2023 לחצו כאן לחצו כאן
54 מתכנן אסטרטגי ברשות 28/2023 לחצו כאן לחצו כאן
55 מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 27/2023 לחצו כאן לחצו כאן
56 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 26/2023 לחצו כאן לחצו כאן
57 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 25/2023 לחצו כאן לחצו כאן
58 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 24/2023 לחצו כאן לחצו כאן
59 מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 23/2023 לחצו כאן לחצו כאן
60 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות 22/2023 לחצו כאן לחצו כאן
61 רכז (מנהל מדור ) פיקוח וחניה 21/2023 לחצו כאן לחצו כאן
62 מנהל היכל תרבות וסינמטק אום.אל.פחם 20/2023 לחצו כאן לחצו כאן
63 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 19/2023 לחצו כאן לחצו כאן
64 מדריך נוער במרחב ציבורי במרכזי רב תחומי-מחלקת מע"ן 360 18/2023 לחצו כאן לחצו כאן
65 מתאם שיקום מתכלל – רכז תל"ם 17/2023 לחצו כאן לחצו כאן
66 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 16/2023 לחצו כאן לחצו כאן
67 רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 15/2023 לחצו כאן לחצו כאן
68 שירות עיר מקדמת זכויות 14/2023 לחצו כאן לחצו כאן
69 קב"ס מ"מ באופן זמני 13/2023 לחצו כאן לחצו כאן
70 ראש צוות תחום של"מ תקון 12/2023 לחצו כאן לחצו כאן
71 מנהל יחידת מידע בתחום ההנדסה 11/2023 לחצו כאן לחצו כאן
72 מנהל מחלקת תכנון מבני עיר ציבור 10/2023 לחצו כאן לחצו כאן
73 מזכיר תיאוטרון המתנ"ס העירוני 09/2023 לחצו כאן לחצו כאן
74 מדריך מוגנות זמני 08/2023 לחצו כאן לחצו כאן
75 תאם שיקום מתכלל (מש"מ) 07/2023 לחצו כאן לחצו כאן
76 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי 06/2023 לחצו כאן לחצו כאן
77 פסיכולוג חינוכי 05/2023 לחצו כאן לחצו כאן
78 הארכה: מתכנן אסטרטגי ברשות 77/2022 לחצו כאן לחצו כאן
79 הארכה: מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022 לחצו כאן לחצו כאן
80 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 04/2023 לחצו כאן לחצו כאן
81 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 03/2023 לחצו כאן לחצו כאן
82 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 02/2023 לחצו כאן לחצו כאן
83 מדריך נוער ( יש מצ"ב) 01/2023 לחצו כאן לחצו כאן
84 מתכנן אסטרטגי ברשות 77/2022 לחצו כאן לחצו כאן
85 מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022 לחצו כאן לחצו כאן
86 ממונה על בטיחות וגיהות 75/2022 לחצו כאן לחצו כאן
87 ראש צוות תחום של"מ תקון 74/2022 לחצו כאן לחצו כאן
88 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 73/2022 לחצו כאן לחצו כאן
89 עובד מחלקת הארנונה בעירייה 72/2022 לחצו כאן לחצו כאן
90 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 71/2022 לחצו כאן לחצו כאן
91 רכז המרכז לאוניברסיטה הפתוחה –במתנס 70/2022 לחצו כאן לחצו כאן
92 מתאם שיקום מתכלל 69/2022 לחצו כאן לחצו כאן
93 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 68/2022 לחצו כאן לחצו כאן
94 סגן מבקר העירייה 67/2022 לחצו כאן לחצו כאן
95 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות במצבי סיכון 66/2022 לחצו כאן לחצו כאן
96 מנהל מרכז נוער (יש מצב) 65/2022 לחצו כאן לחצו כאן
97 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 64/2022 לחצו כאן לחצו כאן
98 ממונה על בטיחות וגיהות 63/2022 לחצו כאן לחצו כאן
99 מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 62/2022 לחצו כאן לחצו כאן
100 מנהל מדור רכז לשילוט וחוקי עזר 61/2022 לחצו כאן לחצו כאן
101 מתאם שיקום מתכלל 60/2022 לחצו כאן לחצו כאן
102 עובד סוציאלי לנוער 13-18 מרכז יש מצב 59/2022 לחצו כאן לחצו כאן
103 מפקח ווטרינרי 58/2022 לחצו כאן לחצו כאן
104 סמנכל שירות ופיתוח הון האנושי ( מנהל מינהל ) 57/2022 לחצו כאן לחצו כאן
105 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 56/2022 לחצו כאן לחצו כאן
106 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 55/2022 לחצו כאן לחצו כאן
107 מדריך נוער 54/2022 לחצו כאן לחצו כאן
108 מנהל מרכז נוער 53/2022 לחצו כאן לחצו כאן
109 רכז פסולת ומחזור 52/2022 לחצו כאן לחצו כאן
110 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 51/2022 לחצו כאן לחצו כאן
111 מנהל מחלקת אחזקה 50/2022 לחצו כאן לחצו כאן
112 פנימי: ראש צוות תחום תקון – שיקום...לבני נוער D27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
113 פנימי: מנהל יחידת קבסים D26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
114 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 49/2022 לחצו כאן לחצו כאן
115 מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 48/2022 לחצו כאן לחצו כאן
116 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 47/2022 לחצו כאן לחצו כאן
117 ממלא מקום מדריך/ת המועדונית מחליף עד שנה באופן זמני 46/2022 לחצו כאן לחצו כאן
118 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 45/2022 לחצו כאן לחצו כאן
119 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 44/2022 לחצו כאן לחצו כאן
120 רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון 42/2022 לחצו כאן לחצו כאן
121 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
122 מנהל מחלקת אחזקה 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
123 פנימי: מנהל/ת יחידת הגיל הרך D24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
124 עו-ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
125 עובד תעסוקה במפתן 38/2022 לחצו כאן לחצו כאן
126 ממונה על בטיחות וגיהות 37/2022 לחצו כאן לחצו כאן
127 רופא וטרינר רשותי 36/2022 לחצו כאן לחצו כאן
128 מודעה: רכז קהילה לחצו כאן לחצו כאן
129 עוס בתחנת משטרה-במגזר הערבי 35/2022 לחצו כאן לחצו כאן
130 מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
131 עובד מחלקת גבייה בעירייה 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
132 מכרז פנימי: עוזר מנהל אגף שפע D22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
133 פקח חנייה וחוקי עזר 32/2022 לחצו כאן לחצו כאן
134 רכז נתונים- מחלקת מען 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
135 מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
136 מכרז פנימי: מנהל מרכזי מלא ורב תחומי בבתי ספר יסודיים D21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
137 מכרז פנימי: מנהל מרכזי נוער (12-17שנים) במוסדות החינוך D20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
138 מכרז פנימי: רכזת תכנית אור D19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
139 מכרז פנימי: מדריך –ראש צוות במח שירותים חברתיים D18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
140 מוקדן/ נציג שירות 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
141 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה 27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
142 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
143 עובד תעסוקה - מפתן 25/2022 לחצו כאן לחצו כאן
144 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
145 רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במחלקת הרווחה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
146 אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
147 רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון חדיגה -פרויקט 360 D17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
148 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
149 מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד 18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
150 ספרן / מידען בספריה העירונית 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
151 רופא וטרינר רשותי 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
152 מכרז פנימי: מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי D16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
153 הארכה: קול קורא בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
154 הארכה: רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
155 קול קורא -פעם שניה-:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
156 ממונה על בטיחות וגיהות 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
157 רכז נגישות 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
158 פנימי: מנהל יחידה לקידום נוער והילה D14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
159 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן
160 מנהל מדור הפיקוח העירוני 14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
161 מפעיל ציוד אור קולי-בית ספר תיכון מקיף א.א.פחם 13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
162 מכרז פנימי: מרכז נושא תכנון והערכה D13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
163 עובד יחידת גבייה 12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
164 רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
165 סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים 10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
166 לבורנט בתחומים: ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, כימיה ופיזיקה 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
167 מזכיר/ ומרכז/ת אגף משאבי אנוש D12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
168 דובר הרשות המקומית D11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
169 מנהל/ת לשכת מנכל הרשות המקומית D10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
170 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
171 מנהל מדור הנחות D09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
172 מנהל מדור ארנונה עסקית D08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
173 עובד מנהל מדור ארנונה מגורים D07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
174 קול קורא:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
175 מהנדס עיר -אום אל פחם 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
176 מכרז פנימי: רכז פיתוח קהילה D06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
177 מכרז פנימי: רכזת /מעורבות חברתית D05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
178 מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול d04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
179 תפקיד חלופי בתפקיד מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה D01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
180 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
181 הארכה: מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021 לחצו כאן לחצו כאן
182 עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
183 הארכה: פסיכולוג חינוכי 39/2021 לחצו כאן לחצו כאן
184 מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
185 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני 03/2022 לחצו כאן לחצו כאן
186 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
187 פסיכולוג חינוכי 39/2021 לחצו כאן לחצו כאן
188 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021 לחצו כאן לחצו כאן
189 מנהל מחלקת נוער 41/2021 לחצו כאן לחצו כאן
190 מכרז פנימי: עובד מחלקת הגבייה בעירייה D14/2021 לחצו כאן לחצו כאן
191 הארכה: מנהל מחלקת רכש ואספקה 32/2021 לחצו כאן לחצו כאן
192 מ.מ מדריך/ת המועדונית – ואדי אלנסור 40/2021 לחצו כאן לחצו כאן
193 פסיכולוג חינוכי D13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
194 מנהל מחלקת GIS 35/2021 לחצו כאן לחצו כאן
195 מנהל מחלקת נוער 34/2021 לחצו כאן לחצו כאן
196 רכז מדצים (מנהיגות צעירה) במחלקת הנוער 33/2021 לחצו כאן לחצו כאן
197 מכרז פנימי לתפקיד קניין ראשי D11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
198 מנהל יחידת החינוך היסודי 31/2021 לחצו כאן לחצו כאן
199 מנהל מדור ארנונה מגורים D10/2021 לחצו כאן לחצו כאן
200 מנהל מדור גביה עסקית D09/2021 לחצו כאן לחצו כאן