בטעינה...

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

הערות

• מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
• המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
• תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
 

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון 42/2022 לחצו כאן לחצו כאן
2 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 41/2022 לחצו כאן לחצו כאן
3 מנהל מחלקת אחזקה 40/2022 לחצו כאן לחצו כאן
4 פנימי: מנהל/ת יחידת הגיל הרך D24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
5 עו-ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי 39/2022 לחצו כאן לחצו כאן
6 עובד תעסוקה במפתן 38/2022 לחצו כאן לחצו כאן
7 ממונה על בטיחות וגיהות 37/2022 לחצו כאן לחצו כאן
8 רופא וטרינר רשותי 36/2022 לחצו כאן לחצו כאן
9 מודעה: רכז קהילה לחצו כאן לחצו כאן
10 עוס בתחנת משטרה-במגזר הערבי 35/2022 לחצו כאן לחצו כאן
11 מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון 34/2022 לחצו כאן לחצו כאן
12 עובד מחלקת גבייה בעירייה 33/2022 לחצו כאן לחצו כאן
13 מכרז פנימי: עוזר מנהל אגף שפע D22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
14 פקח חנייה וחוקי עזר 32/2022 לחצו כאן לחצו כאן
15 רכז נתונים- מחלקת מען 31/2022 לחצו כאן לחצו כאן
16 מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי 30/2022 לחצו כאן לחצו כאן
17 מכרז פנימי: מנהל מרכזי מלא ורב תחומי בבתי ספר יסודיים D21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
18 מכרז פנימי: מנהל מרכזי נוער (12-17שנים) במוסדות החינוך D20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
19 מכרז פנימי: רכזת תכנית אור D19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
20 מכרז פנימי: מדריך –ראש צוות במח שירותים חברתיים D18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
21 מוקדן/ נציג שירות 28/2022 לחצו כאן לחצו כאן
22 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה 27/2022 לחצו כאן לחצו כאן
23 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 26/2022 לחצו כאן לחצו כאן
24 עובד תעסוקה - מפתן 25/2022 לחצו כאן לחצו כאן
25 מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 24/2022 לחצו כאן לחצו כאן
26 רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במחלקת הרווחה 23/2022 לחצו כאן לחצו כאן
27 אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 22/2022 לחצו כאן לחצו כאן
28 רכז/ת רב תחומי לנוער תיכון חדיגה -פרויקט 360 D17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
29 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 21/2022 לחצו כאן לחצו כאן
30 מוקדן/ נציג שירות מאנשים עם מוגבלות בלבד 18/2022 לחצו כאן לחצו כאן
31 ספרן / מידען בספריה העירונית 20/2022 לחצו כאן לחצו כאן
32 רופא וטרינר רשותי 19/2022 לחצו כאן לחצו כאן
33 מכרז פנימי: מנהל היחידה חינוך חברתי רשותי D16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
34 הארכה: קול קורא בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
35 הארכה: רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
36 קול קורא -פעם שניה-:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
37 ממונה על בטיחות וגיהות 17/2022 לחצו כאן לחצו כאן
38 רכז נגישות 16/2022 לחצו כאן לחצו כאן
39 פנימי: מנהל יחידה לקידום נוער והילה D14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
40 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 15/2022 לחצו כאן לחצו כאן
41 מנהל מדור הפיקוח העירוני 14/2022 לחצו כאן לחצו כאן
42 מפעיל ציוד אור קולי-בית ספר תיכון מקיף א.א.פחם 13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
43 מכרז פנימי: מרכז נושא תכנון והערכה D13/2022 לחצו כאן לחצו כאן
44 עובד יחידת גבייה 12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
45 רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים 11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
46 סגן מנהל מחלקה לשירותים חברתיים 10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
47 לבורנט בתחומים: ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, כימיה ופיזיקה 09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
48 מזכיר/ ומרכז/ת אגף משאבי אנוש D12/2022 לחצו כאן לחצו כאן
49 דובר הרשות המקומית D11/2022 לחצו כאן לחצו כאן
50 מנהל/ת לשכת מנכל הרשות המקומית D10/2022 לחצו כאן לחצו כאן
51 מפעיל ציוד אור קולי-תיכון מקיף א.א.פחם 08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
52 מנהל מדור הנחות D09/2022 לחצו כאן לחצו כאן
53 מנהל מדור ארנונה עסקית D08/2022 לחצו כאן לחצו כאן
54 עובד מנהל מדור ארנונה מגורים D07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
55 קול קורא:בחירת מנהל צוות חדשנות במסגרת תוכנית הזירה של משרד הפנים לחצו כאן לחצו כאן
56 מהנדס עיר -אום אל פחם 07/2022 לחצו כאן לחצו כאן
57 מכרז פנימי: רכז פיתוח קהילה D06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
58 מכרז פנימי: רכזת /מעורבות חברתית D05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
59 מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול d04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
60 תפקיד חלופי בתפקיד מנהל מרכז עוצמה ונושמים לרווחה D01/2022 לחצו כאן לחצו כאן
61 רכז בית הספר כעוגן בקהילה 06/2022 לחצו כאן לחצו כאן
62 הארכה: מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021 לחצו כאן לחצו כאן
63 עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 05/2022 לחצו כאן לחצו כאן
64 הארכה: פסיכולוג חינוכי 39/2021 לחצו כאן לחצו כאן
65 מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 04/2022 לחצו כאן לחצו כאן
66 מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני 03/2022 לחצו כאן לחצו כאן
67 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 02/2022 לחצו כאן לחצו כאן
68 פסיכולוג חינוכי 39/2021 לחצו כאן לחצו כאן
69 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021 לחצו כאן לחצו כאן
70 מנהל מחלקת נוער 41/2021 לחצו כאן לחצו כאן
71 מכרז פנימי: עובד מחלקת הגבייה בעירייה D14/2021 לחצו כאן לחצו כאן
72 הארכה: מנהל מחלקת רכש ואספקה 32/2021 לחצו כאן לחצו כאן
73 מ.מ מדריך/ת המועדונית – ואדי אלנסור 40/2021 לחצו כאן לחצו כאן
74 פסיכולוג חינוכי D13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
75 מנהל מחלקת GIS 35/2021 לחצו כאן לחצו כאן
76 מנהל מחלקת נוער 34/2021 לחצו כאן לחצו כאן
77 רכז מדצים (מנהיגות צעירה) במחלקת הנוער 33/2021 לחצו כאן לחצו כאן
78 מכרז פנימי לתפקיד קניין ראשי D11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
79 מנהל יחידת החינוך היסודי 31/2021 לחצו כאן לחצו כאן
80 מנהל מדור ארנונה מגורים D10/2021 לחצו כאן לחצו כאן
81 מנהל מדור גביה עסקית D09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
82 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 30/2021 לחצו כאן לחצו כאן
83 מעודכן: מדריך קידום נוער 29/2021 לחצו כאן לחצו כאן
84 מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 28/2021 לחצו כאן לחצו כאן
85 מנהל מחלקת GIS 25/2021 לחצו כאן לחצו כאן
86 מנהל אגף שפע 24/2021 לחצו כאן לחצו כאן
87 מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 23/2021 לחצו כאן לחצו כאן
88 תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 22/2021 לחצו כאן לחצו כאן
89 אח/ות ביום הארוך במסגרת בית ספא אל- אמל 21/2021 לחצו כאן לחצו כאן
90 מנהל מרכז השכלה-הילה ביחידה לקידום נוער 18/2021 לחצו כאן לחצו כאן
91 מהנדס תנועה וכבישים 17/2021 לחצו כאן לחצו כאן
92 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 16/2021 לחצו כאן לחצו כאן
93 ספרן בבית ספר D02/2021 לחצו כאן לחצו כאן
94 מדריך מדצים מוסדי 13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
95 רכז בית ספר כעוגן בקהילה 12/2021 לחצו כאן לחצו כאן
96 תברואן 11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
97 עובד מחלקת הגבייה בעירייה 10/2021 לחצו כאן לחצו כאן
98 מנהל מדור מרכז צעירים 09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
99 רכז/ת גני ילדים D01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
100 קצין ביקור סדיר 8/2021 לחצו כאן לחצו כאן
101 מנהל מדור מרכז צעירים ברשות המקומית 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
102 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 04/2021 לחצו כאן לחצו כאן
103 עובד מח גבייה בעירייה 2/2021 לחצו כאן לחצו כאן
104 מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
105 קישור למכרזי העובדים לחצו כאן
106 מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 52/2019 לחצו כאן לחצו כאן
107 מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 21/2019 לחצו כאן לחצו כאן