בטעינה...

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

מכרזי עובדים

 
# שם הקובץ גרסת PDF גרסה נגישה
1 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 16/2021 לחצו כאן לחצו כאן
2 ספרן בבית ספר D02/2021 לחצו כאן לחצו כאן
3 מדריך מדצים מוסדי 13/2021 לחצו כאן לחצו כאן
4 רכז בית ספר כעוגן בקהילה 12/2021 לחצו כאן לחצו כאן
5 תברואן 11/2021 לחצו כאן לחצו כאן
6 עובד מחלקת הגבייה בעירייה 10/2021 לחצו כאן לחצו כאן
7 מנהל מדור מרכז צעירים 09/2021 לחצו כאן לחצו כאן
8 רכז/ת גני ילדים D01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
9 קצין ביקור סדיר 8/2021 לחצו כאן לחצו כאן
10 מנהל מדור מרכז צעירים ברשות המקומית 05/2021 לחצו כאן לחצו כאן
11 פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 04/2021 לחצו כאן לחצו כאן
12 עובד מח גבייה בעירייה 2/2021 לחצו כאן לחצו כאן
13 מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 01/2021 לחצו כאן לחצו כאן
14 קישור למכרזי העובדים לחצו כאן
15 מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 52/2019 לחצו כאן לחצו כאן
16 מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 21/2019 לחצו כאן לחצו כאן