בטעינה...

קצין ביקור סדיר 8/2021

 

קצין ביקור סדיר 8/2021

 

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום  אל פחם

מכרז קצין ביקור

מכרז חיצוני מס"8/2021

מ'ס דיגיטלי 52

׳ היחידה:

חינוך.

תואו/הכושרה:

קצין ביקור סדיר.

דרגת המשרה:

לפי השכלה

 

דירוג :-

חינוך נוער וקהילה

 

היקף העסקה:

(75%*2) שתי משרות חלקיות כל אחת 75%

 

סוג מכרז:

חיצוני.

תיאור תפקיד:

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

‏א.        בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

‏ב.        איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

‏ג.        טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

‏ד.        ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

‏ה.       ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו

 

השכלה ודרישות מקצועיות

       בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

       או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,התשע"ג2012.

       בעל תעודת הוראה.

תנאי סף:

דרישות ניסיון מקצועי־

עבור בעל תואר אקדמי כמוגדר לעיל –

הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות, או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה )במשך שלוש שנים לפחות או

ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות.

עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 

עבור הנדסאי רשום - הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת ( מגילאי חוק לימוד חובה במשך ארבע שני לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים  לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 

 

\

 

עבוד טכנאי רשום - הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת ( מגילאי חוק לימוד חובה במשך חמש שני לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים  לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון

 

נסיון ניהולי – לא נדרש

דרישות נוספות :-

1.      שפות :- הכרת השפות הערבית ובעברית ברמה גבוהה.

2.      יישומי מחשב – שליטה בשימוש ביישומי ה - office

3.      רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2001.

4.      רישיון נהיגה - בתוקף.

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד :-

 

 

*עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

*עבודה מול גורמים רבי ברשות ומחוצה לה.

*נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

               * עבודה עם ילדי ונערים (גילאי 18־3, חינוך    

                  מיוחד עד גיל 21).

 

כפיפות:-

כפיפות מנהלתית – למנהל  אגף החינוך ברשות.

 

מנהלה.:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 25.2.2021

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר