בטעינה...

רכז נתונים- מחלקת מען 31/2022

 

רכז נתונים- מחלקת מען 31/2022

 

עיריית אום אל פחם

מכרז חיצוני מס' 2022/31

מס' דיגיטלי 201

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז נתונים- מחלקת מען-360 לילדים ונוער בסיכון

 

50% עם אפשרות העלאה

אחוז משרה

חינוך, נוער וקהילה

דירוג

לפי התואר האקדמי

דרגה

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון

כפיפות

1-    בעל תואר ראשון במתמטיקה / מחשבים ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, עדיפות לבעלי תואר שני במתמטיקה/תקשוב/מדידה והערכה

2-    ניסיון לפחות 3 שנים בחינוך.

3-    ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות וריכוז נתונים וניתוחה.

תנאי סף

1-    בניית ועדכון מערכת המידע לתכניות ילדים ונוער בסיכון לפי טופס תמ"י (מערכת מידע יישובית) –התכנית הלאומי 360 לילדים ונוער בסיכון

2-    ליווי והדרכת צוותים חינוכיים במילוי תמ"י.

3-    בניית תכניות עבודה מבוססות על תמ"י.

4-    ליווי והדרכת צוותים בבניית תוכנות על פי הנתונים של התמ"י.

5-    מייצג המנהל בהשתלמויות והכשרות ועדכון תמ"י

6-     כל מטלה נוספת בתחום העיסוק הרחב.

 

תיאור משרה

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 14.07.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד