בטעינה...

מבקר העירייה

מבקר העירייה

מבקר העירייה רפעת מחאג'נה, החל את עבודתו בעירייה בשנת 1989 כמנהל חשבונות ראשי, ובשנת 1996 החל את עבודתו כמבקר הפנימי של העירייה .
כל שנה וכחלק ממילוי תפקידו, הוא מעין את הדן"ח השנתי ומגיש אותו לראש העיר ולחברי וועדת הביקורת של העירייה. 
משרדו של המבקר נמצא בבניין העירייה הראשי - טלפון: 8285611- 04 / פקס 6313504-04

הדואר האלקטרוני: refatabu@uefmail.com

שעות קבלת הקהל היא שעות הקבלה הנהוגות בבניין העירייה הראשי.