בטעינה...

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 52/2019

 

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 52/2019

עיריית אום אלפחם

מכרז פומבי לתפקיד מנהל יחידת גבייה  מס 52/2019

היחידה :

יחידת כספים

תואר המשרה :

מנהל יחידת גבייה

דרגת המשרה ודירוגה:

 ( מנהל מחלקה 39+ - 41+ מח"ר ) או לפי חוזה אישי בשיעור 30% -40% משרה המנ"כל כפוף לאישור משרד הפנים

סוג המכרז:

פומבי

 

תיאור תפקיד:

 

 

 

ניהול הגבייה ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

א. ניהול תחום הגבייה ברשות (גביית ארנונה,

, אגרות והיטלים).

ב. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה.

ג. ניהול כספי של מערך הגבייה.

 

 

תנאי סף:

 

השכלה ודרישות מקצועיות

·       השכלה: תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה

להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה,

מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים או סטטיסטיקה.

או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.

·       הכשרה: המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי גבייה, לא

יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום

הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק באמצעות חוזה אישי.

·       רישום מקצועי: עבור בעל תואר במשפטים – רישיון ישראלי

לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

 

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי –

·       ברשות מקומית ברמה ב': ניסיון מקצועי של 4שנים

לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד

האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הגבייה, הכספים

והגזברות.

___________________________________________________

ב. ניסיון ניהולי

3שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

______________________________________________________

דרישות נוספות

·       שפות – ערבית ועברית.

·       יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

 

 

 

 

 

 

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

 

א. עבודה מול קהל.

ב. שליטה בנתונים מרובים.

 

כפיפות:

 

לגזבר.

מינהלה:

 

מועד פרסום המכרז: 19.12.2019

בקשות למכרז לרבות כל המסמכים הרלוונטיים  ( קורות חיים , תעודות , מסמכים רשמיים אשר מוכחים ניסיון מקצועי וניהולי ממקומות העבודה הקודמים והנוכחיים) יש להגיש ביחד עם טפס המועמדות עד יום:02.01.2020.

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית

בכתובת:אחמד מחמוד גבארין

איש הקשר לעניין מכרז זה: מזכיר העירייה ומנהל משאבי אנוש.

טלפון:04-8285689

על החתום – ראש הרשות

____________________

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.