בטעינה...

פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 16/2021

 

פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני 16/2021

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04          

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום  אל פחם

מכרז פקח סביבתי ביחידה סביבתית משולש צפוני

מכרז חיצוני מס"2021/16

מ'ס דיגיטלי 62

אחוז משרה : 100%  

דרגה   5-8  דירוג מנהלי .

תיאור התפקיד:-

פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית או היחידה הסביבתית .

עיקרי התפקיד:

 1.ביצוע מדיניות אכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.

א. פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת ומחזור, זיהום מים ושפכים, זיהום.

אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד.

ב. הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח.

ג. ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.

ד. ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה .

ה. תיעוד עבירות איכות הסביבה בתחומי היחידה  לרבות כתיבת דוחות מפורטים.

ו. הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לאחראים.

ז. מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות ביחידה  בהיבט האכיפה.

ח. מתן דו"חות קנס.

ט. איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור.

י. איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים ועדים ,עיכוב חשודים,

חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך העברתן לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.

2 .תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים ,ומתן עדות בבתי משפט.

א. תיאום שוטף והנחיה מאת התביעה העירונית או של הרשות .

ב. מתן עדות בדיונים בבתי משפט.

ג. תיאום ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע במשרדי ממשלה ,משטרה ,תאגידי מים וביוב וברשות המקומית ,משטרה ירוקה ,שיטור עירוני. תיאום וביצוע מבצעי אכיפה מיוחדים עם כל הגורמים הנ"ל.

3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

כפיפות

מנהלת היחידה הסביבתית משולש צפוני.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

ייצוגיות

שירותיות

סדר וארגון

אסרטיביות ויכולת אכיפה

עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות.

תנאי סף:

·       12 שנות לימוד.

·       תעודת הסמכה של פיקוח סביבתי.

·       ניסיון מקצועי בתחום הפיקוח והאכיפה, יתרון .

קורסים והכשרות מקצועיות:

הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.

(אכיפה סביבתית סמכויות פקחים( כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים ,ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח ,כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.

דרישות נוספות:

*שפות- ערבית , עברית.

*בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה.

*רישום פלילי :משטרת ישראל הודיעה בתוך 3 חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת  להסמכתו מטעמים של/ ביטחון הציבור ,לרבות בשל עברו הפלילי.

*ניידות ורישיון נהיגה בתוקף.

היקף המשרה - משרה מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 29.4.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר