בטעינה...

הארכה: מנהל מחלקת רכש ואספקה 32/2021

 

הארכה: מנהל מחלקת רכש ואספקה 32/2021

מכרז פומבי מס' 32/2021

מס' מכרז – דיגיטלי – 102

מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת רכש ואספקה

היחידה:

יחידת הכספים.

תואר המשרה:

מנהל מחלקת רכש ואספקה.

דרגת המשרה ודירוגה:

39-41 דירוג מח"ר או לפי 40%-30% משכר הבכירים כפוף לאישור משרד הפנים

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

חיצוני.

תיאור תפקיד:

ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי(),תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות. עיקרי התפקיד:

‏א.     ניהול מצאי (אינוונטר) ברשות המקומית.

‏ב.      ביצוע רכש ואספקה.

‏ג.       טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 2012.

 

 

 

 

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי -

 

עבור בעל תואר אקדמי - ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

עבור הנדסאי רשום - ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

עבור טכנאי רשום - ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

 

 

ניסיון ניהולי -

3שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות

·       שפות-הערבית והעברית ברמה גבוהה.

·       יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFlCE.


 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

٠ ניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים.

٠ עבודה הדורשת סדר וארגון ודיוק בפרטים.

כפיפות:

גזבר.

מנהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

 

 

 

 

 

               על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום  06.01.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד