בטעינה...

מנהל מחלקת נוער 41/2021

 

מנהל מחלקת נוער 41/2021

بلدية ام الفحم

 جناح الموارد البشرية والسكرتارية 

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

 

מכרז פומבי 41/2021

 מס' מכרז דיגיטאלי 119

מנהל מחלקת נוער

.

 

היחידה :

המתנ"ס העירוני

תואר המשרה :

 מנהל מחלקת נוער

אחוז משרה :

100%

דרגה  המשרה ודירוג:

חינוך נוער וקהילה

 

דרגה:

בהתאם להשכלה

כפיפות

מנהל המתנ"ס העירוני

 

 

 

תיאור התפקיד

1-     שיתוף מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחרום ובשגרה.

2-     אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה .

3-     מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.

4-     מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה.

5-     מכין תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות הרשות.

6-     מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.

7-     מגייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחראי להערכת עובדים.

8-     מנהל את הצוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.

9-     פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.

      10. אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים     ברשות.

       11. הכנת מערכת החינוך הבלתי פרורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל מח'/מכלול החינוך הרשותי.

12.להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים.

       13.ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחירום.

 

 

דרישות התפקיד :

 

השכלה

 

 

 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.

 

הכשרה

התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידת נוער, בהיקף של 240 שעות , עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

לגבי  מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ- 188 שעות- ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.

ניסיון

א.     3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, או במערכת החינוך העל- תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

ב.     ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל- תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

כישורים אישיים

 *.  יכולת ניהול ,ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.

 *. יכולת הכנה וניהול תקציב.

 *. יכולת ניהול משא ומתן.

 *. יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.

 *. יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.

 *. יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.

 *. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

 *. יכולת ונכונות לעובד בשעות בלתי שגרתיות.

 

 

רישום  פלילי

אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.      כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 13.01.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד