בטעינה...

מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021

 

מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 42/2021

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04         

עיריית אום אל פחם

 אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

מכרז פומבי 42/2021

 לתפקיד מנהל מחלקת  תכנון תנועה וכבישים

מס' דיגטאלי 120

היחידה:

הנדסה

תואר המשרה:

מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים.

דרגת המשרה ידירוגה:

.  או לפי חוזה שכר בכירים 40%-30% כפוף לאישור משרד הפנים39-41

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

 פומבי

 

אחראי על ניהול, תכנון, ליווי ופיקוח עבודת התשתיות והתכנון של הכבישים,

תיאור התפקינד:

התנועה והתחבורה (לרבות ציבורית) ברשות המקומית. בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

 

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה  באחד או יותר מהתחומים הבאים:- הנדסת תנועה, הנדסת תחבורה, הנדסה אזרחית ,

או הנדסת  כבישים.

 רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

‏א.     ניסיון מקצועי

ניסיון של  5 שנים לפחות בתכנון תנועה או בתכנון תחבורה.

 

ב. ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

 

דרישות נוספות:

‏א.     רישיון נהיגה בתוקף.:-           

‏ב.     היכרות עם תוכנת האופיס מערכות  GIS, MSP , אוטוקד ותוכנות לבחינת מודלים תחבורתיים.

‏ג.       שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     יכולות ארגון, תיאום ובקרה

‏ב.      קפדנות ודייקנות בביצוע

‏ג.      מיומנות טכנית ותפיסה מכנית

‏ד.      יכולת לעבוד באופן עצמאי

‏ה.     יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

‏ו.       יחסי אנוש טובי וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים

‏ז.      כושר הבעה בכתב ובעל פה

‏ח.     כישר מנהיגות ויכות הוגבלה.

‏ט.     עבודה בשטח

      ט. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

 

 

כפיפות:         

  

מהנדס הרשות  .

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 13.01.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד