בטעינה...

מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 04/2022

 

מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 04/2022

מס' מכרז 04/2022

מס' דיגיטלי 125

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי

ברשות ומיצוי משאבים ברשות

היחידה:

 מנהל כללי.

תואר המשרה:

מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות.

דרגת המשרה ודירוגה:

41-39  ( דירוג מח"ר) או לפי 30%- 40% משכר הבכירים כפוף לאישור משרד הפנים .

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור תפקיד:

סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית.

1.      קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים;

2.      פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב

3.      שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.

4.      ביצוע כל  משימה או מטלה בתחום הרחב של התפקיד.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

השכלה:

תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 2012 .

 

 

 

 

 

ניסיון מקצועי

בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף ניסיון של שלוש שנים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי;

הנדסאי רשום - ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור.

טכנאי רשום - ארבע שנות ניסיון מקצועי כאמור.

 

 

ב. ניסיון ניהולי -

ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

 

היכרות עם תוכנות אופיס ושימוש באינטרנט.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

·        אכפתיות ומעורבות חברתית;

·        בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים;

 

 


 

 

·       יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות;

·        יכולת והבנה עסקית גבוהה;

·        עצמאות ויצירתיות;

·        עבודה תחת לחץ;

·        יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה;

·        יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים;

·        נסיעות מרובות.

כפיפות:

מנכ״ל הרשות.

 

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

הבהרה מיוחדת

v    מועמדים למשרה זו שעומדים בתנאי הסף צפויים להיבחן במבחני כשורים כלליים והתנהגותיים.

 

 

מינהלה:

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.      כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.( חובה)

2.      מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.      קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.      אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה).

בקשות למכרז יש להגיש עד יום 20.1.2022

על החתום - ראש העיר

ד"ר סמיר מחאמיד

 

 

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 23.09.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.