בטעינה...

הארכה: פסיכולוג חינוכי 39/2021

 

הארכה: פסיכולוג חינוכי 39/2021

 

מכרז פומבי מס' 39/2021

מס' מכרז דיגיטלי  117

תפקיד פסיכולוג חינוכי

היחידה:

שירות פסיכולוגי חינוכי.

תואר המשרה:

פסיכולוג חינוכי.

דרגת המשרה ודירוגה:

37-39 דירוג  פסיכולוגים

היקף העסקה:

50%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור תפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית,3 רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח-7751 או מוסדר בחו״ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל;

או

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית2 למעט עבודת גמר )תזה( או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

דרישות ניסיון

·       ניסיון מקצועי- לא נדרש.

·       ניסיון ניהולי- לא נדרש.

דרישות נוספות

·       שפות- ערבית עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

·       ישומי מחשב- היכרות עם תוכנות OFFICE.

·       רישום מקצועי- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 73 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.

3


 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.       אמינות ומהימנות אישית.

‏ב.       כושר  למידה.

‏ג.       כושר  עבודת צוות.

‏ד.       כושר  לטפח יחסים בין אישיים.

‏ה.      עבודה תחת לחץ.

כפיפות:

מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.      ל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.

2.      מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.      קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.      אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

 

 

      העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום  20.1.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר