בטעינה...

עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 05/2022

 

עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער 05/2022

מכרז פומבי5/2022   

דיגיטאלי 126

עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער

היחידה :- קידום נוער באגף החינוך .

תיאור המשרה:- עובד חינוך- טיפול ביחידה לקידום נוער.

היקף משרה :- 100%

דרגה :- לפי התואר האקדמי המוכר.

דירוג:- חינוך נוער וקהילה.

כפיפות :- מנהלת יחידת קידום נוער .

תיאור התפקיד:

*מתאר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי 14-18 הנמצאים  בניתוק ממסגרות לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרת הנ"ל.

*פועל בדרכים של "יישוג"-Reaching out, התערבות בסביבה הטבעית , תוך שימוש במידע משורותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.

*מעריך ומאבחן קשיים ,צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.

* מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.

*בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתקדמת  אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.

*אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכים החינוכיים-טיפוליים של כל נער ונערה שבאחריותו.

*פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

*מדריך ומנחה תוכניות לגבי הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ  ליישוב כגון" מחנות , קורסים וסמינרים.

מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער\ה, כגוו: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי ביב וכיו"ב.

* מנחה תוכניות חינוכיות – טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם.

* פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.

*מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת.

*פועל בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם. ועל פי מדינות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך , משתתף בהשתלמויות, בכנסיה ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ,חינוך, חינוך מיוחד, מדעי התנהגות, קרימינולוגיה.

תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך- בהתמחות קידום נוער שנה רביעית ללימודי תואר ראשון בקידום נוער בלבד –( שנת סטאג').

הכשרה :-

חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס אוריינטציה מטעם האגף או ממסגרת ,שאושרה מראש, ע"י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף.

ניסיון:

שנת ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון .

לעובדי קידום נוער במגזרים ייחודיים ,כגון: עולים, חרדים ומגזר ערבי יועדפו עובדים השייכים לאותו מגזר תרבותי.

כישורים אישיים:-

1.    יכולת יצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון אמפתיה .

2.    יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.

3.    יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיות.

4.    יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

5.    יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות ,עיקר העבודה בשעות אחרי צוהריים.

6.    יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.

 

 


1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 27.1.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד