בטעינה...

רכז בית הספר כעוגן בקהילה 06/2022

 

רכז בית הספר כעוגן בקהילה 06/2022

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי 6/2022

מס' דיגיטאלי 128

תפקיד : רכז בית הספר כעוגן בקהילה

 

אחוז משרה :- 50% * 16 משרה חלקית .

 

כפיפות :- מנהל מח' נוער

 

דרגה :- לפי תואר

 

דירוג :- חינוך נוער וקהילה

 

תיאור התפקיד:

٠    פועל לקידום רעיון בית הספר כעוגן בקהילה בפני הגורמים השונים בבית הספר וביישוב.

٠    שותף בהכנת תכנית פעולה שנתית , מפעיל את התוכנית החינוכית שנקבעה ע"׳ הועדה

הבית ספרית וועדת ההיגוי הרשותית בהלימה לצרכים של התלמידים, צוותי ההוראה והנוער, ההורים ואנשי

הקהילה ועקב את ביצועה.

٠    אחראי להפעלה ויישום ערוצי הפעולה בתוכנית לרבות: חוגי העשרה לילדים, תכניות חינוכיות לנוער, יוזמות קהילתיות, ימי שיא ופעילות המיועדת לקדם מעורבות ההורים והקהילה.

٠    יוזם ופועל לפיתות מענים נוספים המשרתים את תפיסת בית ספר כעוגן בקהילה ופיתוח תרבות פנאי משמשתית לילדים לבני הנוער והקהילה.

٠    מתאם ומקשר בין כל הגורמים השותפים לרעיון וליישום בית הספר כעוגן קהילה קהילתי ומסייע בקיום תקשורת רב-כוונת ואיגום משאבים.

٠     דואג לניצול יעיל ואחראי של המשאבים לטובת כלל המשתתפים בפעילות והקהילה.

٠    פועל לקידום, לפרסום, שיווק ותיעוד פעילות בית ספר כעוגן בקהילה בקהילת בית ספר כעוגן בקהילה

וביישוב.

٠    אחראי, בסיוע הגורמים הקשורים לנושא, להזנת נתוני הפעילות ומעקב אחר נוכחות והתמדה של הפעילים להערכת הפעילות ולהפקת לקחים.

٠    מפעיל הדרכות תומכות לכל הפעילים בבית הספר, בקהילה ולמפעיל הפעילות בהתאמה לתכנים ולדרישות מערכת החינוך (משרד החינוך, הרשות ובית הספר).

٠     מקיים קשר עם מפקחים ועמיתים מבתי ספר אחרים.

٠     שותף בפורום לפיתוח מקצועי ברשות ובהכשרות מנהל תברה ונוער.

٠    פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו, עם יחידת הנוער ברשות המקומית ובהתאם להנחיותיהם,

ועל פי מדיניות משרד החינוך- מנהל חברה ונוער.

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

הכשרה: השתתפות בקורס הכוון לרכזי בתי ספר כעוגן בקהילה.

ניסיון:

3 שנות ניסיון בתחומים הבאים :הוראה או הדרכה ,ניהול /ריכוז בית ספר קהילתי, ארגון

והפעלת פרויקטים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

כישורים אישיים:

٠     יכולת ניהול וארגון .

٠     יכולת תכנון וניהול תקציב, יחס אנוש ותקשורת אישית תקינה.

٠     יכולת לשיתוף פעולה עם מוסדות וארגונים במערכת החינוך ובקהילה.

٠     יכולת הנחיה.

٠     יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

٠     יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

רישיון לעיסוק בתפקיד.

"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער:- תעודת בוגר הקורס להכשרת רכזי בתי ספר כעוגן בקהילה.

 

רישום פלילי:-

אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, ,

וזאת לא יאוחר מיום 27.1.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר