בטעינה...

מכרז פנימי: רכזת /מעורבות חברתית D05/2022

 

מכרז פנימי: רכזת /מעורבות חברתית D05/2022

 

 

 

 

 

מכרז פנימי לעובדי עירייה בלבד ובעלי משרות שנתיים לפחות באחוז משרה לא פחות מ 25%

 

 

מכרז פנימי D05/2022

מס' דיגטאלי 138

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכזת /מעורבות חברתית למרכז צעירים

 

היקף משרה: 100%.

דירוג: חינוך,נוער וקהילה .

דרגה: לפי התואר. 

תיאור תפקיד:
ריכוז והפעלה של תכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה.

 

תחומי אחריות:
.1
ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח.

הקמה והפעלה של תכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.
איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביבנה.
ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית.
תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התכנית.

.2 הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה.

יישום מפגשי צעירים
מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות.
מעקב ובקרה אחר הפעילות
מתן דיווחים שוטפים על פעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית.

מאפייני עשייה ייחודיים
עבודה בשעות לא שגרתיות.
עבודה עם צעירים (18-40).

 

כפיפות

למנהל מרכז הצעירים(בליווי מנהל התכנית במשרד לשוויון חברתי).

 

 

 

 

ידע והשכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
שליטה ב- OFFICE

 

ניסיון מקצועי:
בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.
בעל ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים.
 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 10.03.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד