בטעינה...

מנהל מדור הפיקוח העירוני 14/2022

 

מנהל מדור הפיקוח העירוני 14/2022

מכרז פומבי 14/2022

דיגיטאלי 158

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני(שיטור עירוני)

היחידה:

מדור אכיפה עירונית

תואר המשרה:

מנהל מדור הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני

(שיטור עירוני)

דרגת המשרה ודירוגה:

דירוג מח"ר/הנדסאים וטכנאים 37-39

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור הפקיד:

ניהול יחידת הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני, אחריות על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום סמכות הרשות המקומית במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, זאת במטרה לשמור על סדר היום הציבורי, תחושת הביטחון האישי ושיפור איכות החיים של תושבי העיר ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

‏א.     ניהול יחידת הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני ברשות המקומית.

‏ב.     ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות בתחום סמכותה של הרשות המקומית וכמוגדר בסל העבירות לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.

‏ג.      הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביחידה.

‏ד.     ייצוג פקחי היחידה מול גורמי החוץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏ה.    הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביחידה.

‏ו.       ייצוג פקחי היחידה מול גורמי החוץ.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכלול, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ועבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

 

 

 

 

 

דרישות מקצועיות:

٠     סיים בהצלחה קורס פקחים עירוניים - תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

٠     סיים בהצלחה קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע״י חטיבת האבטחה במ״י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה אי וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע״י המשרד לביטחון פנים - תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

٠     בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא / משטרה/ שב״כ - יתרון.

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל - ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.

עבור הנדסאי רשום - 5 שנות ניסיון כאמור לעיל.

עבור טכנאי מוסמך - 6 שנות ניסיון כאמור לעיל.

ניסיון ניהולי:

בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

 

דרישות נוספות:

‏א.     אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי - באישור יחידת ביטחון המידע (יחב״מ).

‏ב.      אישור מרופא מורשה בדבר כשירות הרפואית לתפקיד.

‏ג.      תושב קבע או בעל אזרחות ישראלית.

‏ד.      שפות - שליטה בשפה הערבית ועברית.

‏ה.     יישומי מחשב - ידע וניסיון בעבודה עם יישומי האופיס.

‏ו.       רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     אמינות ויושרה

‏ב.      יכולת עבודה בצוות ואל מול גורמים שונים

 

 

 

 

 

 

‏ג.      יכולת התמודדות עם לחץ

‏ד.      ערנות ודריכות

‏ה.     יחסי אנוש טובים

‏ו.       ייצוגיות

‏ז.      סמכותיות

‏ח.     יוזמה ויצירתיות

‏ט.     יכולת התבטאות בכתב ובע״פ

י. יכולת ארגון, תכנון וביצוע

יא. עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגי ישראל

היעדר רישום פלילי:

בהתאם לאמור בסעיף תנאי כשירות נוספים. יובהר, כי בהתאם להוראות החוק נדרש אישור קצין משטרה בכיר כי אין מניעה להסמיכו כפקח מסייע מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

כפיפות:

מנכ"ל.

מינהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 28.4.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

 

 

 

 

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 20.1.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

 

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר