בטעינה...

פנימי: מנהל יחידה לקידום נוער והילה D14/2022

 

פנימי: מנהל יחידה לקידום נוער והילה D14/2022

 

מכרז פנימי D14/2022

דיגיטאלי 163

 

תפקיד מנהל יחידה לקידום נוער והיל״ה

המכרז מיועד רק לעובדי העירייה בעלי תפקידים קבועים במשרה של 25% לפחות

איוש התפקיד למי שזוכה במכרז לא לפני 1/6/2022 .

היקף משרה : 100%

דרגה :- לפי התואר

דירוג:- חינוך נוער וקהילה

כפיפות :- מנהל אגף חינוך

תיאור התפקיד:

1.     אחראי על מכלול הנושאים הקשורים לחינוך וטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות המקומית.

2.     מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות המקומית ומדיניות משרד החינוך ואחראי לביצועה.

3.     דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של כלל הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.

4.     מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים.

5.     אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער.

6.     מנהל את תקציב היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ.

7.     פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה.

8.     אחראי לפיתוחן ולביצועו של תוכניות טיפוליות/חינוכיות ופדגוגיות לנוער מנותק ביישוב.

9.     אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ביחידתו.

10.  במידת הצורן, מזוין־ ומנחה, אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, פעילות המתקיימת ביישוב או מחוץ ליישוב, כ

11.  צת21***ר'

12.  גון: מחנות, קורסים וסמינרים.

מגיע למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו״ב.

משתתף בהשתלמויות, בכנסים ובפיתוח מקצועו בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון

13.  פועל על פי הנחיות הממונים עליו ברשות ובשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות של המחלקה לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך.

14.  מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות חינוכיות טיפוליות ופדגוגיות.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי התנהגות, קרימינולוגיה, מנהל חינוכי. יועדפו בעלי תואר שני.

תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך - בהתמחות קידום נוער.

הכשרה :-

חייב עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו להציג תעודת סיום קורס מנהלים מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע״י מנהל/ת המחלקה לקידום נוער באגף.

ניסיון:

5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: חינוך / טיפול בבני נוער, ניהול וארגון, הכנת תוכניות וניהולו, תכנון ניהול תקציב, הנחיית צוות

כישורים אישיים:

* יכולת ניהול וארגון. יכולת תכנון וניהול תקציב.

*יכולת לשיתוף פעולה ולעבודת צוות.

*יכולת ליצירת קשר חיובי וקיום יחסי אנוש תקינים.

*יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת.

 

* יכולת עמידה בלחצים.

*יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

*ידיעת אנגלית.

*יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות.

*יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת

 

רישיון לעוס .בתפקיד.

רישיון עובד חינוך

מינהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 12.5.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

 

 

 

 

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 20.1.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

 

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר