בטעינה...

אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 22/2022

 

אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 22/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

 

מכרז פומבי מס' 22/2022

מס' מכרז – דיגיטלי 188

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד אחראי פרויקטים הנדסיים /סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים

היחידה:

מחלקת פרויקטים הנדסיים- אגף הנדסה

תואר המשרה:

אחראי פרויקטים הנדסיים/סגן מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים

דרגת המשרה ודירוגה:

סגן מנהל מחלקה 38-40 דירוג מהנדסים/ או הנדסאים או לפי חוזה דירוגי מהנדסים/ או הנדסאים כפוף לאישור משרד הפנים

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור התפקיד:

אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על-ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי״ח-1958.

או הנדסאי בניה או אדריכלות.

או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים.

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

‏א.     ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל - ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.

עבור הנדסאי רשום - 3 שנות ניסיון כאמור לעיל.

‏ב.      ניסיון ניהולי

לא נדרש

 

דרישות נוספות:

‏א.     היכרות עם תוכנת האופיס.

‏ב.      היכרות עם תוכנת - projms -יתרון.

‏ג.       שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     יכולות ארגון, תיאום ובקרה

‏ב.      קפדנות ודייקנות בביצוע

‏ג.      מיומנות טכנית ותפיסה מכנית

‏ד.      יכולת לעבוד באופן עצמאי

‏ה.     יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

‏ו.       יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים

‏ז.      סמכותיות

‏ח.     כושר מנהיגות ויכולת הובלה

‏ט.     כושר הבעה בכתב ובעל פה

י. עבודה בשטח

יא. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

כפיפות:

מהנדס הרשות או מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 30.06.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד