בטעינה...

רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במחלקת הרווחה 23/2022

 

רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במחלקת הרווחה 23/2022

רכז מענים מכרז חיצוני - 25%

מכרז פומבי מס' 23/2022

מס' מכרז – דיגיטלי – 189

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים במח' הרווחה

אחוז משרה:25%.

תואר המשרה: רכז מענים לאוכלוסיית הקשישים.

דרוג ודרגה: 7-9 בדירוג מנהלי / 37-39 בדירוג המח״ר.

כפיפות: למנהל המחלקה או לעובד הקהילתי אם הוסמך על ידי מנהל המחלקה.

תיאור המשרה:

1.     סיוע לעבודת עו״ס אזרחים ותיקים במחלקה בתיווך בין הצרכים העולים ממוקד מחוברים (מגן זהב) לבין האזרחים הוותיקים תושבי הרשות המקומית .

2.     סיוע במימוש המענים הכרוכים בצרכים העולים ממיפוי מקיף לאזרחים הוותיקים הכלולים באוכלוסיית היעד במסגרת תכנית ״מגן זהב״ .

3.     יצירת קשר והיכרות עם האזרחים הוותיקים הזכאים לסל הצרכים ומשפחותיהם במידת הצורך.

4.     הפניית בעיות לשירותים המטפלים לצורך זירוז קבלת הסיוע .

5.     סיוע לעו״ס אזרחים ותיקים באיסוף נתונים, הפצה והעברת מידע לאזרחים הוותיקים.

6.     הזנות בקשות, סיוע בהפקת שוברי סיוע, ריכוז בקשות חריגות.

7.     מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה .

דרישות המשרה:

1.    השכלה של 12 שנות לימוד לפחות .

2.     עדיפות לעובד בעל תואר אקדמי.

3.     עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה .

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום

30.06.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד