בטעינה...

מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי 30/2022

 

מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי 30/2022

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי מס' 2022/30

מס' דיגיטלי 200

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מדריך פדגוגי למרכזי רב תחומי מחלקת "מען"-360

 

10 שעות

מס' שעות

80

תעריף שעה

מנהל מחלקת מען- 360 לילדים ונוער בסיכון

כפיפות

1-     בעל תואר ראשון בתחום השפה הערבית/חינוך מיוחד שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, עדיפות לבעלי תואר שני בתחום ילדים ונוער בסיכון.

2-     תעודת הוראה .

3-     ניסיון לפחות 4 שנים בעבודה בהוראה וחינוך.

4-     ניסיון לפחות שתי שנים בעבודה עם ילדים בסיכון.

 

תנאי סף

·       ליווי צוות 360 בבניית תכנית לימודית לתלמידים מול צוות המורים בבתי ספר במקצועות השפה הערבית והחשבון.

·       היכולת בעבודה רב מקצועית עם צוותים שונים

·       מחויבות לישיבות צוות, השתלמויות.

·       מחויבות להשתתף בהכשרות.

·       עבודה במסגרת היעדים והסטנדרטים הנוגעים למרכזי רב תחומי.

·       עבודה משותפת עם צוותים חינוכיים, הורים, ומסגרות חינוך.

·       כל מטלה נוספת בתחום העיסוק הרחב.

 

תיאור משרה

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 14.07.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר