בטעינה...

עובד תעסוקה במפתן 38/2022

 

עובד תעסוקה במפתן 38/2022

 


מכרז פומבי מס' 2022/38

מס' דיגיטאלי 225

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד עובד תעסוקה - מפתן

תואר המשרה

עובד תעסוקה במפתן

הדירוג

דרוג מח״ר (37 ־39)

אחוז משרה

100%

כפיפות

למנהל המפתן

תיאור המשרה

        קידום, הקניה והטמעה של התפיסה העסקית, תעסוקתית ויצרנית בקרב אנשי הצוות והחניכים בסדנאות המקצועיות.

        פיתוח והובלה של מיזמים עסקיים.

        אחראי על סקר שוק, פיתוח מוצרים, מיתוג, שיווק ומכירות.

         הגדלת היקף הייצור בסדנאות המקצועיות ובמרחבי התעסוקה.

         מעקב ובקרה אחר פעילות בני הנוער במרחבי התעסוקה.

        בניית קשר עסקי עם הרשות המקומית, מוסדות וארגונים בקהילה. שותפויות עם גורמים בקהילה לקידום תחום התעסוקה.

         תכלול התוכנית למסוגלות תעסוקתית - בקרב בני נוער.

        איתור מעסיקים לצורך שילוב בני נוער.

        ליווי ומעקב אחר השתלבות בני הנוער בתעסוקה.

         עבודה מול הפיקוח בתחומי העיסוק.

דרישות המשרה

·       תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·       ניסיון של שנתיים לפחות ביזמות וניהול פרויקטים, עדיפות לבעלי ניסיון בפרויקטים חברתיים.

        ניסיון של שנתיים לפחות בעולם העסקי /שיווקי.

         יכולת עבודה בצוות רב מקצועי ויחסי אנוש מעולים.

         יכולת הנעה והובלת שינויים.

         עצמאות והובלת שינויים.

         עבודה עם נוער בסיכון - יתרון.

         ניידות-חובה

         שליטה מלאה ביישומי מחשב – Excel-word

מסלול הקידום

דרגה התחלתית: 37 בדרוג המח״ר

לאחר שהייה של שנתיים: קידום לדרגה 38

לאחר שהייה של שנתיים נוספות : קידום לדרגה 39

לאחר שהייה של 3 שנים נוספות: קידום לדרגה + 39__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 01.09.2022.

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד