בטעינה...

פנימי: מנהל/ת יחידת הגיל הרך D24/2022

 

פנימי: מנהל/ת יחידת הגיל הרך D24/2022

 

 

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

לפי תקנות ונהלי עיריות, הגשת מועמדות לעובדי העירייה בלבד

ובעלי משרות קבועות באחוז משרה 25% לפחות

D24/2022 מכרז פנימי 

דיגיטאלי מס' 227

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל/ת יחידת הגיל הרך

(לידה עד גיל שלוש) לפי קול קורא

 

אגף חינוך

היחידה

100% תקן מותנה תקציב לפי קול הקורא

היקף משרה

חינוך נוער וקהילה לפי ההשכלה

דירוג ודרגה

מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)

תואר המשרה

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים:

חינוך, רווחה, בריאות וחברה.

·       עדיפות להתמחות בגיל הרך.

·       עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך.

לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור

והיתר).

דרישות ניסיון:

‏א.     ניסיון מקצועי -

לפחות 3שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש -הגיל הרך.

יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.

‏ב.      ניסיון ניהולי

לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי.

 

 

 

תנאי הסף

1.      היכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.

2.      היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.

3.      תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.

4.      יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.

5.      היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.

6.      ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.

7.      ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.

8.      עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

כפיפות למנהל אגף החינוך.

כפיפות

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 08.09.2022..

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד