בטעינה...

ממלא מקום מדריך/ת המועדונית מחליף עד שנה באופן זמני 46/2022

 

ממלא מקום מדריך/ת המועדונית מחליף עד שנה באופן זמני 46/2022

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

 

מכרז פומבי 46/2022

דיגיטלי 238

לתפקיד מ"מ מדריך/ת המועדונית מחליף עד שנה באופן זמני

היחידה : אגף חינוך

תואר המשרה : מדריך מועדונית.

דרגה :- בהתאם לתואר.

דירוג:-חינוך נוער וקהילה.

היקף העסקה : 100%

סוג המכרז : פומבי

 

תיאור התפקיד :

מדריך/ת המועדונית אחראי/ת לפעילות השוטפת ולניהול סדר היום של המועדוניות וכן להובלת הצוות וקבוצות הילדים במועדונית.

דרישות התפקיד:

1.     צוות מגובש המחויב לתהליכים ולעבודה במועדוניות.

2.     בניית קשר משמעותי רגיש ומותאם לצרכי .

כל ילד, לשם קידומו הרגשי, החברתי/ התנהגותי והלימודי.

3.     בניית קבוצת הילדים.

4.     אחריות על ניהול סדר היום:- קבלת הילד, ארוחה חמה ,שעת למידה פעילות העשרה ,פעילות החברתית ,שיחות אישיות ועוד.

5.     חיזוק קשר בין צוות המועדונית, הילדים וההורים, ובין ההורים והילדים.

6.     שמירה על קשר רציף עם המחנכים( כולל ביקורים בבתי ספר וקשר טלפוני).

7.     שותפות בעריכת בניית תכנית טיפולית לכל ילד ובוועדות הערכה .

8.     השתתפות בהנחיות ובהשתלמויות במהלך השנה.

9.     ביקור ילדי המועדונית בביתם.

10.  קיום אספות הורים ופעילויות הורים-ילדים.

תנאי סף :

1.     בעל תואר ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ במדעי החברה והרוח ותעודת הוראה

על פי חוקת מרכז השלטון מקומי: אפשרי מורה מוסמך/מדריך מוסמך תנאים מוקדמים להעסקה:-

ראיון אישי עם המנחה היישובי/ת.

ניסיון מקצועי:

ותק של לפחות 3 שנים בעבודה חינוכית מוכחת עם ילדים ונוער/הוראה בבית ספר/מדריך/ה.

 

כישורים אישיים:

1.     גישה אמפטית לילדים מאוכלוסיות מאתגרות .

2.     יכולת להדריך.

3.     נוכחות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

4.     יכולת לבנות תוכניות ולבצען.

5.     כושר ניהול ותקשורת טובה .

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 13.10.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר