בטעינה...

מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 47/2022

 

מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים 47/2022

 

מכרז פומבי 47/2022

לתפקיד מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים

דיגטאלי 239

היחידה:

הנדסה

תואר המשרה:

מנהל מחלקת תכנון תנועה וכבישים.

דרגת המשרה ידירוגה:

. או לפי חוזה שכר בכירים 40%-30% כפוף לאישור משרד הפנים39-41

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

 

אחראי על ניהול, תכנון, ליווי ופיקוח עבודת התשתיות והתכנון של הכבישים,

תיאור התפקינד:

התנועה והתחבורה (לרבות ציבורית) ברשות המקומית. בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

 

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה באחד או יותר מהתחומים הבאים:- הנדסת תנועה, הנדסת תחבורה, הנדסה אזרחית ,

או הנדסת כבישים.

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

‏א.     ניסיון מקצועי

ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון תנועה או בתכנון תחבורה.

 

ב. ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

 

דרישות נוספות:

‏א.     רישיון נהיגה בתוקף.:-

‏ב.     היכרות עם תוכנת האופיס מערכות GIS, MSP , אוטוקד ותוכנות לבחינת מודלים תחבורתיים.

‏ג.       שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     יכולות ארגון, תיאום ובקרה

‏ב.      קפדנות ודייקנות בביצוע

‏ג.      מיומנות טכנית ותפיסה מכנית

‏ד.      יכולת לעבוד באופן עצמאי

‏ה.     יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

‏ו.       יחסי אנוש טובי וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים

‏ז.      כושר הבעה בכתב ובעל פה

‏ח.     כישר מנהיגות ויכות הוגבלה.

‏ט.     עבודה בשטח

ט. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

 

כפיפות:

מהנדס הרשות .

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום חמישי 13.10.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד