בטעינה...

מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 48/2022

 

מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 48/2022

מנהל מרכז גישור 75

 

מכרז פומבי 48/2022

דיגטאלי 244

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.

אחוז משרה : 75%.

כפיפות: מנהלת לשירותים החברתיים.

רמה ניהולית : לפי הסכם הקיבוצי החדש לעובדים סוציאליים מיום 01.09.2022 כפוף לאישור וההכרה ותקצוב משרד הרווחה

 

תיאור תפקיד מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה:

§       מוביל את האסטרטגיה של המרכז ואחראי להשגת מטרות ויעדי המרכז כפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי והצוות המוביל.

§       המנהל אחראי על כל פעילויותיו של המרכז.

בין משימותיו:

§       למידה על הקהילה ואבחון מצבים חברתיים.

§       בניית תשתית ארגונית ליישוב סכסוכים ולקבלה וטיפול בפניות.

§       בנייה וניהול מערך שותפויות עם בעלי עניין מגוונים בקהילה.

§       גיוס, הנחייה וניהול מתנדבים ופעילים קהילתיים.

§       ייצוג המרכז בוועדות מקומיות וארציות, בפני ארגונים, מוסדות ושירותים.

§       השתתפות פעילה בתכניות הכשרה ארציות בתחום.

§       פיתוח והובלה של תבניות קהילתיות בתהום גישור והדיאלוג בשיתוף עם תושבים, שירותים וארגונים בקהילה.

§       מתן ליווי וייעוץ בתחום "שוב הסכסוכים בקהילה לבעלי תפקידים ועובדי ושירותים ברשות.

§       מיצוב שירות׳ מרכז הגישור והדיאלוג על סדר היום העירוני.

§       גיוס ופיתוח משאבים.

דרישות התפקיד

§       תואר אקדמי (עדיפות לעבודה סוציאלית רשום בפנקס העובדים הסוציאליים עם התמחות קהילתית/ משפטים/ מנהל ציבור׳ או יישוב סכסוכים) שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

§       ניסיון ניהול׳ בארגונים חברתיים.

§       יכולת ליזום ולנהל שותפויות מגוונות.

§       ניסיון בפיתוח והנעה של פרויקטים קהילתיים.

§       רקע בהנחיית תהליכים קהילתיים בפרקטיקות של דיאלוג קהילתי\ בניית הסכמות\

§       גישור\ יישוב סכסוכים בהסכמה.

§       בעל תפיסת עולם המקדמת ערכים של דמוקרטיה, סבלנות, הידברות, כבוד ושלום.

§       בעל כישורי ניהול והנחייה של מתנדבים.

§       יחםי אנוש מצוינים ויכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.

§       יכולת לנהל משאבים ולגייס תקציבים.

§       גמישות בשעות העבודה.

§       ניסיון בהדרכה והנחייה.

§       שליטה במחשב וביישום׳ WORD.

 

 

 


 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום

20.10.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד