בטעינה...

עובד סוציאלי לנוער 13-18 מרכז יש מצב 59/2022

 

עובד סוציאלי לנוער 13-18 מרכז יש מצב 59/2022

עוס יש מצב 80%

 

بللدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

מרכז פומבי 59/2022

דיגיטאלי 258

עובד סוציאלי לנוער 13-18 מרכז יש מצב

אחוז משרה :- 80%

מחלקת הרווחה

רמה ניהולית : לפי הסכם הקיבוצי החדש לעובדים סוציאליים מיום 01.09.2022 כפוף לאישור וההכרה ותקצוב משרד הרווחה

העובד הסוציאלי (יחד עם המנהל) אחראית לפן הטיפולי במובנו הרחב. המענים הטיפוליים הניתנים במרכז יכולים לכלול גם מענים מעולמות תוכן שמעבר לטיפול הסוציאלי, כגון חינוכי-לימודי ובריאותי. כמו כן, המענים המוצעים מגוונים: פרטניים או קבוצתיים; קצרי טווח או ארוכי טווח; למתבגרים בלבד או למתבגרים ולהוריהם יחד.

בני הנוער שמשתתפים במרכז ברוב המסריח אורח חיים על מנת לקבל טיפול פסיכו־סוציאלי, גם אס הם זקוקים לכזה. משימתה של העובדת הסוציאלית עדינה במיוחד בהקשר זה. עליה לפעול, תוך תיאום עם שאר אנשי הצוות, להיכרות. עם הנער משפחתו והבנת צרכיהם.

דרישות תפקיד

1.      השכלה: בוגר/ת תואר B. A בעבודה סוציאלית לבוגר M.A במגמה טיפולית).

2.      רשום בפנקס העובדים הסוציאליים

3.      כושר התבטאות בכתב ובע״פ.

4.      ניסיון בעבודה עם מתבגרים והוריהם

5.     עדיפות לבעלי ניסיון בהנחיית קבוצות מתבגרים והורים.

6.      נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

תחומי אחריות וסמכות

אחריות לצד הטיפולי בהתייעצות עם מנהל המרכז כמפורט:

1.      מיפוי המאפיינים והצרכים של המתבגרים.

2.      ביצוע שיחות היכרות עם המתבגרים.

3.      איתור מצבים והתנהגויות סיכון וזיהוי משתתפים הזקוקים למענה אינטנסיבי.

4.      בניית תוכניות התערבות אישיות, תיעוד תהליך ההתערבות, מעקב ובחינה של היישום והתוצאות.

5.      דאגה למתן טיפול פרטני וקבוצתי לבני הנוער במרכז.

6.      עבודה עם הורים באמצעות מתודות שונות (כגון טיפול משפחתי וקבוצתי להורי בני הנוער במרכז ־ להורים לחוד ולהורים ולמתבגרים יחד).

7.      משמש כיו״ר בוועדות קבלה, הערכה וסיכום.

8.      משתתף בוועדות תכנון, טיפול והערכה לפי הצורך.

9.      קיום קשר רציף עם גורמי טיפול שונים ברשות.

17     הפנייה של משתתפים לשירותים טיפוליים נוספים בקהילה במידת הצורך.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר עד מיום 24.11.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד