בטעינה...

ממונה על בטיחות וגיהות 63/2022

 

ממונה על בטיחות וגיהות 63/2022

 

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

מכרז פומבי 63/2022

לתפקיד ממונה על בטיחות וגיהות

דיגטאלי 262

היחידה:

בטיחות וגיהות .

 

תואר המשרה:

ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית .

דרגת המשרה ודירוגה:

10-8 דירוג מנהלי .

היקף העסקה:

50%

סוג מכרז:

פומבי

 

1.      וידוא הכנת תכנית לניהול הבטיחות .

 

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור התפקיד:

2. וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי הרשות .

3. וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

4. פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית

5. מסירת מידע והדרכת עובדי הרשות.

6. קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ .

7. מעקב אחר בדיקות ציוד , כלים והתקנים .

8. ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים .

9. ריכוז פעולת ועדת בטיחות

10. קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה

11. יישום כל מטלה מהאחראים אודות התפקיד.

 

תנאי סף:

השכלה ניסיון ודרישות מקצועיות :

1.      12 שנות לימוד או תעודת בגרות

2.      אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי

·       דרישות נוספות :

1.      שפות : עברית ועברית ברמה גבוהה . אנגלית – יכולת קריאה והבנה.

2.      יישומי מחשב :- היכרות עם תוכנות האופיס.

3.      קריאה והבנה .

4.      יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office .

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

·       מתן מענה לצרכי ההנהלה והעובדים .

·       ניידות במסגרת העבודה .

 

 

כפיפות:

מנכ"ל העירייה .

הבהרה מגדרית :

 

המכרז נכתב בלשון זכר , אך מופנה לגברים ולנשים כאחד .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 01.12.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד .

       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד