בטעינה...

הארכה: מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022

 

הארכה: מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים 76/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

 

הארכה

מכרז פומבי מס' 76/2022

מס' מכרז – דיגיטלי 289

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים

היחידה:

אגף הנדסה

תואר המשרה:

מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים

דרגת המשרה ודירוגה:

מנהל מחלקה 39-41 דירוג מהנדסים או לפי חוזה דירוג 30%-40% משרת הבכירים כפוף לאישור משרד הפנים

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור התפקיד:

אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על-ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי״ח-1958.

 

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

*ניסיון מקצועי

‏א.     ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסים.

‏ב.      - ניסיון בניהול של שנתיים לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה .

 

 

דרישות נוספות:

‏א.     היכרות עם תוכנת האופיס.

‏ב.      היכרות עם תוכנת - GisPro -יתרון.

‏ג.       שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     יכולות ארגון, תיאום ובקרה

‏ב.      קפדנות ודייקנות בביצוע

‏ג.      מיומנות טכנית ותפיסה מכנית

‏ד.      יכולת לעבוד באופן עצמאי

‏ה.     יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

‏ו.       יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים

‏ז.      סמכותיות

‏ח.     כושר מנהיגות ויכולת הובלה

‏ט.     כושר הבעה בכתב ובעל פה

י. עבודה בשטח

יא. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

כפיפות:

מהנדס

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 26.1.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד