בטעינה...

מזכיר תיאוטרון המתנ"ס העירוני 09/2023

 

מזכיר תיאוטרון המתנ"ס העירוני 09/2023

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

 

מכרז פומבי מס'9/2023

מס' דיגיטאלי 299

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מזכיר תיאוטרון המתנ"ס העירוני

היחידה:

תיאטרון העירוני המתנ"ס

תואר המשרה:

מזכיר

דרגת המשרה ודירוגה:

6-8

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי.

תיאור תפקיד:

ביצוע עבודת מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיותיו של הממונה.

עיקרי התפקיד:

‏א.     הקלדה וניהול של מסמכים.

‏ב.      טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)

‏ג.       מענה טלפוני ופניות הציבור.

‏ד.      ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.

‏ה.     טיפול בהנהלת חשבונות בסיסי- תשלומים וגביה מול לקוחות וספקים.

‏ו.       בל מטלה נוספת מהממונה בעיסוק הרחב של התפקיד.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי/ניהולי - לא נדרש.

דרישות נוספות

שפות – ערבית ועברית ברמה גבוהה, אנגלית ברמה טובה .

יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות .OFFlCE-n

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

        ארגון מידע וסדר.

        שירותיות.

        נכונות לעבודה בשעות אחה״צ והערב סופי שבוע או לפי בקשת הממונה .

 

 

כפיפות:

למנהל המתנ"ס העירוני

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקם שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 26.01.2023.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד