בטעינה...

קב"ס מ"מ באופן זמני 13/2023

 

קב"ס מ"מ באופן זמני 13/2023

 

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

קצין ביקור

מכרז חיצוני מס' 13/2023

מ'ס דיגיטלי 303

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד קב"ס מ"מ באופן זמני עד תאריך 31.08.2023.(ניתן להארכה)

היחידה:

חינוך.

תיאור המשרה

קצין ביקור סדיר.

דרגת המשרה:

לפי השכלה

 

דירוג :

חינוך נוער וקהילה

 

היקף העסקה:

70%

סוג מכרז:

חיצוני.

תיאור תפקיד:

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

‏א.        בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

‏ב.        איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

‏ג.        טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

‏ד.        ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

‏ה.       ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו

 

השכלה ודרישות מקצועיות

       בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל , שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

 

 

תנאי סף:

דרישות ניסיון מקצועי־

עבור בעל תואר אקדמי כמוגדר לעיל –

הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות, או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה )במשך שלוש שנים לפחות או

ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות.

עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 

עבור הנדסאי רשום - הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת ( מגילאי חוק לימוד חובה במשך ארבע שני לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבוד טכנאי רשום - הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת ( מגילאי חוק לימוד חובה במשך חמש שני לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון

 

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד :

 

 

·       עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

·       עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

·       נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

·       עבודה עם ילדים ונערים

·       (גילאי 18־3, חינוך מיוחד עד גיל 21).

 

כפיפות:

מנהלת יחידת קבסי"ם

 

מנהלה.:

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום

02.02.2023.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.