בטעינה...

עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות 22/2023

 

עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות 22/2023

 

מכרז פומבי22/2023

דיגיטאלי 316

 

עובד/ת סוציאלי/ת מרכז טיפולי רב-מקצועי לצעירים וצעירות במצבי סיכון

1.     היקף משרה :- 100%

2.     כפיפות :- מ" רווחה

3.     רמה ניהולית : לפי הסכם הקיבוצי החדש לעובדים סוציאליים מיום 01.09.2022 כפוף לאישור וההכרה ותקצוב משרד הרווחה

 

תיאור התפקיד:

-        תיאום שיתוף הפעולה הארגוני והמקצועי עם שותפים מתחום בתחום בריאות הנפש

-        ריכוז עבודת צוות רב מקצועי ומערך המענים הטיפולי הפועלים מטעם תכנית יתד

-        קבלת פניות והפנייה לטיפול

-        קיום תהליכי טרום-טיפול נפשי ארוך טווח

-        הענקת טיפול רגשי פרטני וקבוצתי

-        שותפות בישיבות צוות רב מקצועי, במרפאה לברה"ן וביחידת הצעירים במחלקה לשירותים חברתיים

-        ריכוז העבודה על מחקר הערכה מלווה.

-        כל מטלה ומישמה בתחום העיסוק הרחב..

העבודה במשרה מלאה

תינתן הדרכה קלינית מטעם המרפאה לברה"ן - התפתחות מקצועית מובטחת.

 

דרישות התפקיד:

-        עו"ס קליני - בעל.ת תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית

-        עדיפות לניסיון בטיפול בנוער וצעירים

-        שותפות בצוות הקמה של שירות חדשני, יכולת הנעה ויצירת שיתופי פעולה, מחויבות להנגשת מענים לצעירים.

-        נכונות לעבודה בשעות אחה"צ פעמיים בשבוע

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר עד מיום 16.2.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד