בטעינה...

מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 23/2023

 

מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב) 23/2023

 

מכרז פומבי מס' 23/2023

מס' דיגטאלי 317

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל מרכז נוער (יש מצ"ב)

אחוז משרה : 100%.

כפיפות: מנהלת לשירותים החברתיים.

דירוג ודרגה למסיימי תואר בעבודה סוציאלית רמה ניהולית : לפי הסכם הקיבוצי החדש לעובדים סוציאליים מיום 01.09.2022 כפוף לאישור וההכרה ותקצוב משרד הרווחה ולמסיימי תואר בחינוך לפי דירוג חינוך נוער וקהילה.

 

דרישות תפקיד

·       בוגר/ת תואר B.A בעבודה סוציאלית או בתחום החינוך, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·       עדיפות -תינתן לבוגר MA

·       ניסיון ניהולי מוכח ויכולת הנעת צוות והדרכתו.

·       ניסיון בעבודה עם מתבגרים (עדיפות לאוכלוסייה בסיכון).

·       נכונות לעבודה בשעות אחה״צ והערב.

·       כושר התבטאות בכתב ובע״פ, בעל/ת יוזמה, חריצות ויכולת עבודה בצוות.

 

הגדרת תפקיד

תפקיד זה דורש יכולת תמרון גדולה, במסגרת תפקידו עליו לרתום גורמים רבים לעבודה משותפת, לנהל ולקדם שותפויות אלו- עם בני הנוער ועם הוריהם, עם צוות המרכז, עם אנשי מקצוע ממערכת החינוך הפורמאלית שותפים ומשירותים נוספים בקהילה. המנהלת אחראית ליצירת עבודת צווה רב מקצועי פנימה במרכז. אופיו של התפקיד הופכו במידה רבה לתפקיד מנהיגותי המחייב את הנושאת בו להיות בעלת רוח יזמית, עתירת חזון ויכולת השפעה כלפי אלו איתם היא נמצאת בממשק ישיר ועקיף.

 

 

תחומי אחריות וסמכות

·       הקמה וניהול כולל של המרכז והפעילות בו, לרבות ניהול התקציב.

·       אחריות לבנייה ולהתוויית דרכי העבודה במרכז לפי עקרונות ודרכי העבודה של מודל ׳יש מצ״ב׳ והנחיות מטה התכנית והפרויקטור.

·       גיוס הצוות הקבוע של המרכז; ניהולו כצוות רב מקצועי; אחריות לתפקודו והדרכתו השוטפת ובכלל זה דאגה לקיומן של ישיבות צוות שבועיות באופן סדיר.

·       אחראי לצוות במרכז ועליו לדאוג שחברי הצוות יבצעו את תפקידם באופן מקצועי ובמסירות. '

·       אחריות לביצוע תכנית העבודה השנתית של המרכז.

·       אחריות לקיום הצד הטיפולי במרכז (יחד עם העובדת הסוציאלית).

·       אחריות על קיום תכניות התערבות אישיות למשתתפים ומעקב אחר יישומן.

·       גיוס מתנדבים ושילובם בעבודת השוטפת של המרכז.

·       אחריות לקשר עם ההורים של בני הנוער המשתתפים.

·       ניהול השותפות ברמה היישובית עם שירותים בקהילה ועם המפקחים המחוזיים של משרדי הממשלה השותפים בתכנית: איתור וגיוס שותפים רלוונטיים; בניית קשרי אמון ועבודה עמם; תחזוקת השותפות; כינוס והובלת צוות הביצוע וועדת ההיגוי היישוביים. מנהלת המרכז תבצע תפקיד זה בסיוע מנהלות המחלקות לשירותים חברתיים והחינוך ברשות.

·       אחריות לתחזוקת המבנה ולציודו.

·       שותפה לצוות מנהלות המרכזים הארצי.

·       שותפה (לא קבועה) לוועדת ההיגוי הארצית.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום

16.2.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד