בטעינה...

פקח חנייה וחוקי עזר 37/2023

 

פקח חנייה וחוקי עזר 37/2023

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מכרז פומבי 37/2023

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית

מס' מכרז דיגטאלי 352

 

היחידה:

שפ"ע

תואר המשרה:

פקח חנייה וחוקי עזר.

דרגת המשרה ודירוגה:

8-5

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי.

תיאור תפקיד:

פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

עיקרי התפקיד:

‏א.       בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

‏ב.        בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו).

‏ג.        שמירה על הסדר הציבורי.

‏ד.        כל מטלה אחרת בתחום העיסוק הרחב .

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי/ניהולי - לא נדרש.

דרישות נוספות

שפות - עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך

יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFlCE.

רישיון נהיגה - בתוקף.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.

כפיפות:

מנהל אגף שפ"ע

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , 16.03.2023

מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד

 

ד"ר סמיר מחאמיד