בטעינה...

מדריך מוגנות -מחלקת חוסן קהילתי תוכנית מגרשים מוארים 66/2023

 

מדריך מוגנות -מחלקת חוסן קהילתי תוכנית מגרשים מוארים 66/2023

פומבי 2023/66

מס' מכרז דיגטאלי 415

עיריית א.א.פחם

מדריך מוגנות -מחלקת חוסן קהילתי תוכנית מגרשים מוארים .

60%

אחוז משרה

7-9

לבעלי התואר האקדמי. 37-39

כפיפות ניהולית מחלקת חוסן קהילתי  

דירוג מנהלי

דירוג מח"ר

שיוך ניהולי

·       סיום 12 שנות לימוד /יתרון לבעלי תעודת בגרות מלאה / או יתרון לבעל תואר ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·       ניסיון בעבודה עם נוער בסיכון.

·       מוכנות להשתלמויות המתקיימות מחוץ לעיר

·       עבודה בשעות היום והערב.

·       תעודת יושר מהמשטרה (לגברים).

·       כל משימה שמיטל מנהל המחלקה

תנאי סף

·       עבודה עם תלמידים באופן פרטני וקבוצתי (עד 15 תלמיד).

·       היכולת לעבודה עם תלמידים במצב מורכב (נשירה،.....)

·       בניית תכנית לימודית טיפולית לתלמידים בשעות הבוקר ואחה"צ.

·       מעקב עם בתי הספר וקיום ביקורי בית..

·       בניית תכנית אישית לתמיד ושילובו במסגרות השונות.

·       איתור נוער בשטח.

·       היכולת לעבודה רב מקצועית، מוכנות ומחויבות כלפי התלמיד והוריו

·       השתתפות בישיבות צוות، בהשתלמויות וסדנאות.

·       ליווי והדרכה ממנהל התוכנית.

·       עבודה במסגרת היעדים והסטנדרטים הנוגעים למרכזי רב תחומי

·       עבודה משותפת עם צוותים חינוכיים, הורים, ומסגרות חינוך

·       הדרכת והנחיית הורים במהלך השנה

דרישות התפקיד

עבודה בשעות הבוקר, אחה"צ והערב

שעות עבודה

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום.

29.06.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע ,

מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

 

בברכה 

ראש העירייה 

ד"רסמירמחאמיד