בטעינה...

מדריך נוער ( יש מצ"ב) 77/2023

 

מדריך נוער ( יש מצ"ב) 77/2023

מכרז פומבי מס' 2023/77

דיגטאלי מס' 445

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מדריך נוער ( יש מצ"ב)

אחוז משרה 50%*3 .

דרגה ודירוג: דירוג מנהלי לבוגרי 12 שנות לימוד ותודעת בגרות מלאה מדרגה 7-9 או/דירוג חינוך נוער וקהילה לבעלי תואר אקדמי / או לפי הסכם הסטודנטים לסטודנטים לתואר ראשון אקדמי.

תיאור התפקיד:

        מאתר ויוצר קשר עם בני נוער בקהילה גילאי 14-18.

        מאבחן ומעריך צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה.

        בונה, מגבש ומדריך קבוצה/קבוצות נוער המתלכדות על בסיס הצרכים, הרצונות ותחומי העניין המשותפים.

        יוזם, מכין ומפעיל עם הקבוצות הנ״ל תכניות חינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה הקבוצה עם מטרות חינוכיות-חברתיות-קהילתיות.

        מעריך הערכה שוטפת את תהליך ביצוע התוכנית מול המטרות שנקבעו.

        יוצא ומשתתף עם הקבוצה/ות בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: טיולים, כנסים

ומחנות נוער.

        במקביל ובנוסף לעבודה החברתית-קבוצתית, מקיים ומטפח קשרים אישיים עם בני נוער על מנת לשמש להם כ"אוזן קשבת" ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות.

        מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה.

        משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ובהשתלמויות, לוקח חלק

בתכנון ובהפעלת אירועים מרכזיים.

        פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

 

 

 

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

בוגרי 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה. יועדפו בעלי תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער / תעודת עובד חינוך / תעודת הוראה.

הכשרה:

 

עבר בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך- מינהל חברה ונוער עבר בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער.

מתחייב לעבור קורס הכוון למדריכי נוער בשנת עבודתו הראשונה

ניסיון:

ניסיון של 2 שנות הדרכה כמדריך צעיר, כמדריך במסגרות חינוך או צבא או שירות לאומי או שירות אזרחי, בהדרכה ישירה של בני נוער

כישורים אישיים:

יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער .

יכולת להדריך ולהעשיר בני נוער בתחום הערכי-חברתי-קהילתי.

יכולת ליזום ,להכין ולבצע תכנית חינוכית.

יכולת לשיתוף פעולה בצוות.

יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד:

"היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, עד 12 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך עד תום תקופה זו.

עם סיום קורס הכוון וקבלת היתר הדרכה קבוע, ייחשב העובד כמדריך.

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 10.08.2023.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד