בטעינה...

מדריך בסדנת העיצוב והגרפיקה 82/2023

 

מדריך בסדנת העיצוב והגרפיקה 82/2023

מכרז פומבי מס' 2023/82

מס' דיגטאלי 462

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מדריך בסדנת העיצוב והגרפיקה (גרפיקה ממוחשבת ודפוס דיגיטלי) בבית ספר מסאראת מפתן.

אחוז משרה: 100%

דרגה ודירוג: לפי דירוג מדריכים. דרגה לפי התעודות.

כפיפות : מנהלת בית ספר מסאראת מפתן

תיאור התפקיד:

1.     מדריך להוראת מקצוע גרפיקה ממוחשבת ודפוס דיגיטלי, מכין את התלמידים בסדנה בצורה עיונית ומעשית.

2.     מלמד את המקצוע לפי סטנדרטים מקצועיים ותכנית עבודה מובנית מראש מטעם משרד הכלכלה, משרד העבודה, משרד הרווחה.

3.     מכין את התלמידים למבחני משרד הכלכלה – עיוניים ומעשיים – בכדי להשיג תעודה מוכרת במקצוע.

4.     תרגול והכשרת התלמידים בצורה מעשית לצד העיוני, תוך כדי העסקת התלמידים דרך ביצוע הזמנות עבודה מצד מוסדות ציבוריים ואנשים פרטיים מחוץ לבית הספר.

5.     מלווה את התלמידים ופיתוחם והתקדמותם בסדנא ושילובם בחיים המעשיים בחברה.

6.     יוזם ומתכנן עם הממונים עליו בבית הספר ליישום תכנית העבודה השנתית הבית ספרית.

7.     כל משימה מתבקשת במסגרת העבודה מטעם הממונים עליו.

דרישות התפקיד:

1.     תעודת מקצוע מוכרת רשמית בנושא הגרפיקה הממוחשבת.

2.     הכרה בתוכנות הגרפיקה השונות הרלוונטיות, כמו תוכנות אדובי.

3.     תעודת הוראה וניסיון בהוראה. עדיף.

4.     עבד לפחות שלוש שנים בתחום.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה אנחנו מבקשים להעלאת הקבצים והמסמכים רק בשפה האנגלית שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 31.08.2023.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

v   אנחנו מבקשים להעלאת הקבצים והמסמכים רק בשפה האנגלית

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד