בטעינה...

מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 85/2023

 

מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם 85/2023

 

מכרז פומבי מס' 2023/85

דיגטאלי מס' 468

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא לתפקיד מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם

היחידה : אגף משאבי אנוש

תואר המשרה :' מנהל מחלקת מכרזים וגיוס כח אדם

דרגת המשרה ודירוגה: 39-41 מח״ר

היקף העסקה: 100%.

כפיפות : מנהל אגף משאבי אנוש .

 

ייעודי

אחראי על ניהול, תכנון ותפעול תהליך גיוס כוח האדם והליכי המכרזים ברשות, לאורך כל שלבי התהליך החל מפרסום המכרז ועד לגיוס המועמד המתאים.

תחומי אחריות:

ניהול תהליך גיוס כח האדם והליך המרכזים לכ"ח אדם ברשות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

·       תכנון ובניית תכניות עבודה קצרות ,מועד לגיוס כח אדם רלוונטי תוך הבנת הצרכים העולים מול המנהלים ברשות.

·       אחראי על אפיון תיאורי התפקיד הנדרשים הכוללים את דרישות התפקיד, ידע וניסיון נדרשים, בהתאם לקובץ ניתוח עיסוקים של משרד הפנים ובשיתוף עם הממונים על תפקידים אלו ברשות.

·       פרסום מכרזי כ"א חיצוניים ופנימיים בהתאם לנדרש, ואחריות על ניהול המכרז בהתאם לנהלי משרד הפנים.

·       קבלה וריכוז טופסי הגשת המועמדות למכרז, הכולל תעודות, אישורים, המלצות וכיו"ב.

·       ניהול ועדות בחינה למכרזים - הכנת תיק מכרז, קביעת מועד לוועדת בחינה וזימון המועמדים שעמדו בתנאי סף של המכרז וחברי הוועדה הרלוונטיים, בתיאום מלא עם הממונה.

·       אחראי על שליחת המועמדים למכוני מיון במיקור חוץ, במידה ונדרש.

·       אחראי לעדכון המועמד הזוכה אודות קבלתו, עדכון יתר המועמדים לגבי סטטוס מועמדותם בדגש על טיפוח חווית מועמד טובה, ועדכון המנהל הישיר של המועמד.

·       מעקב אחר מכלול המשימות בתחום המתנהלים ברשות.

·       הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות אודות סטטוס איוש משרות, הצפת קשיים בגיוס וכדומה.

·       ייעוץ וליווי מנהלים בתחום משא״ב לדיני עבודה וההסכמים הקיבוצים בכפוף לאישור מנהל האגף.

·       בדיקה ומעקב אחרי תקני משא״ב ברשות.

·       עבודה מול המחלקה המשפטית בפרסום הסופי של נוסחי המכרזים בהתאם לדרישות משרד הפנים.

·       ייעוץ והכוונה לעובדים בנושאי: לימודים גבוהים, העשרות ,הכשרות ,גמולי השתלמות והדרכת עובדים.

·       עבודה מול אגף המחשוב בהכנה והובלת תכוניות המחשוב באגף משאבי אנוש, והתאמתה לדיגיטציה וחדשנות.

·       איתור תקלות ויישום שיטות טיפול מתקדמת לצורך ייעול מערך המחשוב באגף.

·       כל משמה /מטלה בתחום העיסוק הרחב.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

‏א.     יכולות ארגון, תיאום ובקרה.

‏ב.     יכולת לעבוד באופן עצמאי.

‏ג.      יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.

‏ד.      יחסי אנוש טובים וייצוגיות.

ה. אמינות.

ו. כושר הבעה בכתב ובעל פה.

ידע והשכלה

בעל תואר ראשון, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

עדיפות לבעלי תואר אקדמי יותר מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני׳, פיתוח ארגוני

או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל( שתיים משלוש, הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי :

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל -

ניסיון של 3 שנים לפחות בתחומי משאבי האנוש, פיתוח או ייעוץ ארגוני או ניהול מערך ,גיוס, מיון .

עבור הנדסאי רשום ־ 4 שנות ניסיון כאמור לעיל

עבור טכנאי מוסמך ־ 5 שנות ניסיון כאמור לעיל.

ניסיון ניהולי : ניסיון ניהולי של צוות עובדים בכפיפות ישירה של שנה אחת לפחות - יתרון.

קורסים והכשרות מקצועיות: בהתאם לצורף.

שפות: שליטה בשפה הערבית והעברית.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנת האופיס.

מינהלה : הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה  באתר העירייה שכולל:

1.        כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.        מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.        קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.        אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל,, וזאת לא יאוחר

מיום 7.09.2023

מועמדים /ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע, מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף, רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד .

       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

בברכה

ד״ר סמיר מחאמיד

ראש העיר