בטעינה...

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

 

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

• כל הזכויות באתר העירייה שמורות לעיריית אום אל-פחם, במידה ונעשה שימוש בחומר השייך לגורמים חיצוניים ע"י העירייה – זכויות היוצרים שמורה לגורמים אלה.
• אתר זה נבנה במטרה לשמש ככלי עזר וכל מה שנכלל באתר זה אינו מהווה תחליף לחומר המקורי.
• שימוש בחומר המפורסם באתר העירייה אינו מעניק למשתמש באתר זכות כלשהי כלפי העירייה או כלפי מי מעובדיה או כלפי מוסד מהמוסדות השייכים לה ואינו מעניק לו כל זכות משפטית כנגד העירייה.
• העירייה אינה מתחייבת כלפי משתמשי האתר במידה ונפלה שגיאה כלשהי בחומרים המפורסמים באתר.
• העירייה אינה אחראית לתוכן החומרים המפורסמים בקישורים לאתרים האחרים המופיעים באתר העירייה.
• העירייה מתחייבת לשמור על כל מידע אישי שנאסף בעקבות השימוש באתר (כדוגמת: מילוי טופס מקוון) ולהשתמש בו רק לצורך שבגינו נמסר המידע, העירייה מתחייבת שלא להעביר מידע אישי לכל צד שלישי אלא אם הטיפול מחייב זאת או לצורכי עריכת הערכה ומחקרים לשם ייעול עבודת העירייה. במידה ופרטים אישיים או המידע שנאסף על ידי פעילות באתר העירייה מתבקש ע"י צד שלישי, העירייה מתחייבת לפעול לגביו בהתאם למדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות החוק, לרבות - החוק להגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או ע"פ כל דין.