בטעינה...

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

בבחירות לעיריית אום אלפחם

מועד הבחירות:יום שלישי, ט"ז חשוון ה'תשפ"ד, 27.2.2024.

שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 עד השעה 22:00

1. אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים באום אלפחם רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:

מקום קלפי

כתובת קלפי

מספר קלפי

בי"ס לבעלי צרכים מיוחדים-מרשל

שכ עין אלשערה

3.0

ביה"ס יסודי קחאווש

אלהודא,4

7.0

בי"ס ממלכתי עין איברהים

שכ עין איברהים

9.1

בי"ס ממלכתי עראק אלשבאב

אלנוזהה,6

10.0

בי"ס יסודי אלכנסא

אלח'נסאא

16.0

בי"ס עומר בן אלכטאב

שכ אלכדור

24.0

בית ספר מפת"ן

שכ אבו לאחם

25.0

בי"ס חטיבה אסכנדר

אום אל-פחם

26.0

חטה"ב אלראזי

אל-ראזי

27.0

מתנ"ס אגבריה שכונת אלביר

שכ אלע'זלאת,1

29.0

בי"ס יסודי אבן סינא

שכ ע'רבי

32.0

מתנ"ס אגבריה שכונת אלביר

שכ אלע'זלאת,1

34.0

תיכון אלרזי

אל-ראזי

37.0

אשכול פייס

שכ אלעיון

44.0

בי"ס תיכון מקיף

שכ אלבאטן

46.0

בי"ס תיכון דאר אלחכמה

שכ עין ג'ראר

49.0

בי"ס ממלכתי עין ג'ראר-אלחווה

אלאח'ווה,1

50.0

בי"ס אלאקווס

דרך ואדי אלנסור

53.0

אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת

2. הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:

- מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.

- מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר .

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

*"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

עו"ד מוחמד סרואן

מנהל הבחירות

אום אלפחם