בטעינה...

מודעה: אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית

 

מודעה: אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית

מנהלת הבחירות לעירית אום אל פחם  

مدير الانتخابات لبلدية ام الفحم

 

מ ו ד ע ה

إعلان

בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית

بشأن طريقة التصويت في انتخابات رئاسة السلطة المحلية ومجلس السلطة المحلية

 

הזכות לבחור

حق التصويت

בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או תעודת מעבר תקפה, רישיון נהיגה תקף או תעודה צבאית תקפה. 

في الانتخابات العامة للسلطات المحلية، يحق التصويت فقط لمن كان مسجلا في سجلّ الناخبين وشريطة أن يقدّم للجنة الصندوق بطاقة تشخيص: بطاقة الهوية، جواز سفر إسرائيلي ساري المفعول أو وثيقة سفر سارية المفعول، رخصة قيادة سارية المفعول أو بطاقة عسكرية سارية المفعول. 

פתקי הצבעה

بطاقات التصويت

פתק ההצבעה למועצה הוא בצבע לבן ופתק ההצבעה לראש הרשות המקומית הוא בצבע צהוב.

تكون بطاقة التصويت للمجلس باللون الأبيض وبطاقة التصويت لرئاسة السلطة المحلية باللون الأصفر.
אופן ההצבעה

طريقة التصويت

לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו למזכיר הקלפי, והוא מצא את שמו רשום ברשימת הבוחרים, הבוחר יקבל ממנו שתי מעטפות הצבעה:

אחת בצבע לבן - להצבעה למועצת הרשות.

אחת בצבע צהוב - להצבעה לראש הרשות.

הבוחר יכנס עם שתי המעטפות לתא ההצבעה ושם ימצא במדף מיוחד צרורות של פתקי הצבעה שונים;

بعد أن يقدّم الناخب بطاقته التشخيصية لسكرتير الصندوق، وبعد أن يجد اسمه ضمن سجلّ الناخبين، يتلقى الناخب منه مغلفين للتصويت.

أحدهما باللون الأبيض - للتصويت لمجلس السلطة.

والآخر باللون الأصفر - للتصويت لرئيس السلطة.

على الناخب أن يدخل وبحوزته كلا المغلفين، إلى حجرة التصويت، حيث سيجد في رف خاص رُزم من بطاقات التصويت المختلفة؛

א.  פתקי הצבעה לבנים - למועצת הרשות - עליהם מודפסות האותיות השונות של כל רשימות המועמדים שאושרו;

ا. بطاقات تصويت بيضاء - لمجلس السلطة - مطبوع عليها مختلف الأحرف لكل قوائم المرشحين التي تمت المصادقة عليها.

ב.   פתקי הצבעה צהובים - של המועמדים השונים לראשות הרשות המקומית - עליהם מודפסים שמותיהם השונים, של כל מועמד בנפרד, כפי שאושר.

ب. بطاقات تصويت صفراء - لمختلف المرشحين لرئاسة السلطة المحلية - مطبوعة عليها مختلف أسماء المرشحين، كل مرشح على حدة، كما تمت المصادقة عليها.

על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקבל מאת מזכיר הקלפי, פתק הצבעה לבן אחד, לפי בחירתו לתוך מעטפה לבנה, ופתק הצבעה צהוב , לפי בחירתו לתוך מעטפה צהובה.

לאחר מכן יסגור את המעטפות, יצא מתא ההצבעה ויטיל את המעטפות הסגורות לתוך הקלפי, לעיני ועדת הקלפי ומזכיר הקלפי, אשר יחזיר לו את התעודה המזהה. עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר, אשר יעזוב את חדר ועדת הקלפי.

يجب على الناخب أن يدخل في مغلّفات التصويت التي حصل عليها من سكرتير الصندوق، بطاقة تصويت بيضاء واحدة، بحسب اختياره، للمغلف الأبيض وبطاقة تصويت صفراء واحدة، بحسب اختياره، للمغلف الأصفر.

بعد ذلك، على الناخب إغلاق المغلفات، الخروج من خلف ستار التصويت، ووضع المغلفات المغلقة داخل الصندوق، أمام عيني لجنة الصندوق وسكرتير الصندوق، الذين عليهم أن يعيدوا له بطاقته التشخيصية. عند إعادة البطاقة تكون عملية تصويت الناخب قد انتهت، والذي عليه مغادرة غرفة لجنة الصندوق.

נא להיזהר ולא להכניס לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב, לא להכניס לתוך מעטפה צהובה פתק לבן ולא להכניס פתקים משני צבעים לתוך מעטפה אחת.

الرجاء الحذر وعدم إدخال بطاقة تصويت صفراء للمغلف الأبيض، وعدم إدخال بطاقة تصويت بيضاء للمغلف الأصفر وعدم إدخال بطاقتين من اللونين داخل مغلف واحد.

יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם פקיד הבחירות.

يجب الانتباه والتشديد على أن تكون بطاقات التصويت التي يستخدمها الناخب مطابقة لنموذج بطاقات التصويت التي تمت المصادقة عليها كما هي معروضة في الإعلان الصادر عن موظف الانتخابات.

 

עו"ד מוחמד סרואן

المحامي محمد سروان

מנהל הבחירות עיריית אום אל פחם  

مدير الانتخابات لبلدية ام الفحم

20/2/2024