בטעינה...

תוצאות המכרזים לשנת 2018

 

תוצאות המכרזים לשנת 2018

بــلــديــة ام الـفـحـم עיריית אום אל פחם

 

תוצאות מכרזים (החלטות במהלך 2019)

מכרז

נושא

זוכה

הערה

2019/07

מתן שירותי גבייה

ראג'י  גבייה  ושירותים מוניציפליים בע"מ    

 

09/2019

פיתוח חזיתות בתי ספר ביה"ס עומר וביה"ס אבן ח'ולדון

מחאמיד ראסם

 

10/2019

ריצוף כבישים מחאג'נה מרקם ותיק

מחאמיד ראסם