בטעינה...

סטטיסטיקות

 

סטטיסטיקות

הערה: מספר תושבי העיר נמצא תחת "מספר התושבים הפעילים" . מספר התושבים הרשומים במערכת כולל בתוכו מספר הנפטרים והמהגרים.

סטטיסטיקה לשנת 2022 - בהתאם לנתונים ממשרד הפנים -

מספר התושבים 59354 

טבלה מפורטת

טבלה לפי מין וגיל

 

 

סטטיסטיקה לשנת 2021 - בהתאם לנתונים ממשרד הפנים -

מספר התושבים 58291 

טבלה מפורטת

טבלה לפי מין וגיל

 

 

סטטיסטיקה לשנת 2020 - בהתאם לנתונים ממשרד הפנים -

מספר התושבים 57434 

טבלה מפורטת

טבלה לפי מין וגיל

 

 

סטטיסטיקה לשנת 2019 - בהתאם לנתונים ממשרד הפנים -

מספר התושבים 56806 

טבלה מפורטת

טבלה לפי מין וגיל

 

 

סטטיסטיקה לשנת 2018 - בהתאם לנתונים ממשרד הפנים -

מספר התושבים 55895 

טבלה מפורטת

טבלה לפי מין וגיל

 

 

סטטיסטיקה לשנת 2017 - בהתאם לנתונים ממשרד הפנים -

מספר התושבים 54954 

טבלה מפורטת

טבלה לפי מין וגיל