בטעינה...

מבנה ארגוני

 

מבנה ארגוני

 
בטבלה מופיעים מנהלי המחלקות ובעלי התפקידים שהחוק מחייב לפרסמם.
תפקיד
שם
טלפון
כתובת
מנכ"ל
עופר תודר
8285628-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 230
הגזבר ומנהל מחלקת הכספים
ג'ומעה אגבאריה
8285615-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 254
החשב מלווה והממונה על הגביה
עאוני ריאן
8285700-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 208
המבקר
רפעת מחאג'נה
8285611-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 234
יועמ"ש
מוסטפא קבלאוי
8285614-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 239
-------
--------------------
----------------
בניין העירייה הראשי חדר מס'
מהנדס העיר
סולימאן מחאמיד
8285620-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 150
------------------
----------------------
-----------------
בניין העירייה הראשי חדר מס'
מנהל משאבי אנוש
אחמד מחמוד ג'בארין
8285618-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 265
מנהל לשכת ראש העיר
נאסר חאלד אגבאריה
8285609-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 226
מנהל אגף החינוך והתרבות
ד"ר מחמוד מחאג'נה
8285604-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 121
מנהלת הרווחה והשירותים החברתיים
הילאנה אגבאריה
6119009-04
בניין מחלקת הרווחה
מנהל שפ"ע
איוב גבארין
7795101-04
מול ביה"ס תיכון מקיף
מנהל המתנס
מוחמד סאלח אגבאריה
8591600-04
שכונת אלביר
מנהלת רישוי עסקים
ופאא אגבאריה
8285692-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 161
מנהל מחלקת רכש
גאבר גבארין
8285680-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 237
מנהל מחלקת מערכות מידע (מנמ"ר)
מוחמד רפעת אגבאריה
8285606-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 204
הממונה על ישום חוק חופש המידע
מוחמד רפעת אגבאריה
8285606-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 204
קב"ט
עבד אלפתאח מחאמיד
8285664-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 143
ממונה נגישות
חסן גבארין
 
בניין העירייה הראשי  .....
יועצת ראש העיר לעניני אזרחים ותיקים
הילאנה אגבאריה
6119009-04
בניין מחלקת הרווחה
יועצת ראש העיר לעניני קידום מעמד האשה
סעדה ח'טיב
6316738-04
אלמונתדא אלנסאאי - שכונת מחאג'נה
הממונה למניעת הטרדה מינית
ג'מאלאת ג'בארין
8285687-04
בניין העירייה הראשי חדר מס' 266