בטעינה...

רכז נגישות 16/2022

 

רכז נגישות 16/2022

 

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

מכרז פומבי 2022/16

לתפקיד -רכז נגישות-

דיגטאלי 164

היחידה:

מנהל כללי .

תואר המשרה:

-רכז נגישות- .

דרגת המשרה ודירוגה:

8-10 דירוג מנהלי .

היקף העסקה:

50%

סוג מכרז:

חיצוני

 

העברת המידע אודות נגישות לראש הרשות ומנהלה

 

 

 

כהע

 

 

 

הע

כ

כב

 

 

 

כ

כ

 

 

ככ

1.     2.

2.     2.וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

3.      

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור התפקיד:

ולאנשים בעלי מוגבלות ברשות , עיקרי התפקיד :

1.     ליווי וייעוץ לגופי הרשות ולגורמים מטעמה בנושאים של הנגשת השירות .

2.     מסירת מידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן .

3.     קידום המודעות ברשות בנשוא נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות .

4.     יישום כל מטלה מהאחראים אודות התפקיד.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות :

·       12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה .

·       ניסיון מקצועי – ניסיון של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות בדרכים המנויות בתקנה 89 (א) .

·       ניסיון ניהולי – לא נדרש.

 

דרישות נוספות :-

שפות – ערבית ועברית ברמה גבוהה .

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנית אופיס.

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

·       עבודה מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה .

·       קריאת חקיקה ואשרורה .

·       עבודה מול מגוון צרכים .

 

 

כפיפות:

מנכ"ל העירייה .

הבהרה מגדרית :

 

המכרז נכתב בלשון זכר , אך מופנה לגברים ולנשים כאחד .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 12.05.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד