בטעינה...

מכרזים

מכרזים

ועדת המכרזים היא ועדת חובה, הרכב הועדה   הועדות.