בטעינה...

מנהל מח מצוינות רשותי (ממ״ר) - אגף חינוך 63/2023

 

מנהל מח מצוינות רשותי (ממ״ר) - אגף חינוך 63/2023

 

מכרז פומבי מס' 63/2023

דיגטאלי מס' 404

לתפקיד מנהל מחלקת מצוינות רשותי (ממ״ר)

היחידה:

אגף חינוך

תואר המשרה:

מנהל מח' מצוינות רשותי (ממ״ר) - אגף חינוך

דרגת המשרה ודירוגה:

דרגה 39-41 דירוג מח"ר / דירוג הנדסאים או טכנאים.

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור תפקיד:

הובלה ותכלול את כל מערך המצוינות העירוני והרחבת מעגל המצוינות והפעילות בין כל המהלכים והשותפים הפועלים לקידום מצוינות ברשות. בין היתר תחומי האחריות יכללו:

1.      מנהיגות והובלה אסטרטגי

2.      ניהול התכנית באמצעות איסוף נתונים

3.      ייזום, תכלול ותיאום משאבים ותוכניות למצוינות.

 

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

או מי שנתקיימו בו כל אלה:

‏א.     בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;

‏ב.      בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה;

‏ג.       עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.


 

 

יתרון לבעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע. יתרון יינתן למועמד שסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מצוינות רשותיים.

ניסיון מקצועי:

5 שנות ניסיון מקצועי בתחום החינוך.

יתרון לניסיון בהובלת תכניות מצוינות וחדשנות בארגון בזיקה לחינוך.

ניסיון ניהולי:

3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך.

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון ניהולי במערכת החינוך בתפקיד מנהל/ת בית ספר או רכז/ת מקצוע/שכבה.

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

1.      יכולת הובלת תהליכים וניהול מטריציוני

2.      יכולת עבודה עם גורמים ממשלתיים, רשויות ציבוריות וגופים נוספים.

3.      ניהול מבוסס נתונים - איסוף, עיבוד וניתוח

4.      תקשורת בינאישית מצוינות ואסרטיביות

5.      כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה

כפיפות:

מנהל אגף החינוך

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 1.6.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד