בטעינה...

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 21/2019

 

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת גבייה מס 21/2019

מכרז פומבי לתפקיד מנהל  מחלקת  גבייה  מס 21/2019

היחידה :

יחידת כספים .

תואר המשרה :

מנהל  מחלקת גבייה .

דרגת המשרה ודירוגה:

( מנהל מחלקה 39- 41+מח"ר ) או לפי חוזה אישי בשיעור 30% -40% ממשרת המנכ"ל כפוף לאישור משרד הפנים .

סוג המכרז:

פומבי.

 

תיאור תפקיד:

 

 

 

ניהול הגבייה ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

א. ניהול תחום הגבייה ברשות (גביית ארנונה,

, אגרות והיטלים).

ב. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי ארנונה.

ג. ניהול כספי שלמערך הגבייה.

 

 

תנאי סף:

 

השכלה ודרישות מקצועיות

·         השכלה:תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה

להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה,

מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים או סטטיסטיקה.

או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.

·         הכשרה:המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי גבייה, לא

יאוחר משנתיים מתחילת  מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום

הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק באמצעות חוזה אישי.

·         רישום מקצועי: עבור בעל תואר במשפטים – רישיון ישראלי

לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

 

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי –

·         ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7  השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום ניהול מערכות גבייה, הכספים והגזברות.

___________________________________________________

ב. ניסיון ניהולי

3שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה .

______________________________________________________

דרישות נוספות

·         שפות – ערבית ועברית ברמה גבוהה.

·         יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיריית אום אלפחם

מכרז פומבי לתפקיד מנהל מחלקת  גבייה  מס 21/2019

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

 

א. עבודה מול קהל.

ב. שליטה בנתונים מרובים.

 

כפיפות:

 

לגזבר.

מינהלה:

 

מועד פרסום המכרז: 22.07.2019

בקשות למכרז יש להגיש עד יום:07.08.2019

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג  במזכירות ואגף משאבי אנוש בעירייה

בכתובת:אחמד מחמוד  גברין

איש הקשר לעניין מכרז זה: מזכיר הערייה ומנהל משאבי אנוש.

טלפון:04-8285689

על החתום – ראש הרשות

____________________

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.