בטעינה...

מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 01/2021

 

מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 01/2021

עיריית אום אל פחם

מס' מכרז-דיגיטלי-47

מכרז פומבי מס' 2021/01

 

לתפקיד מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים בעיריית א.א.פחם

 

מחלקה : רווחה ושירותים חברתיים.

דירוג : עו"ס.

דרגה : ד-ב  .

היקף משרה : 100%

תיאור המשרה :

1)     מנהל את מחלקת לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.

2)     אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.

 

3)     אחראי בפני ראש הרשות לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית , בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית .

 

4)     פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים , תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס ( ואחראי ליישום מדיניות זו.

 

5)     אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב – שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה .

 

6)     אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם .

 

7)     יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.

 

8)     אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.

 

9)     אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.

 

10)  אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה .

 

11)  פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים .

 

12)  מבצע פעולות דומות לפי דרישה .

 

דרישות המשרה :

1)     השכלה : בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים ,אקדמיים בחוץ לארץ.

יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים : עבודה סוציאלית,  מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית , מנהל עסקים , כלכלה.

 

2)     בוגר/ת קורס סגל מנהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד (מועמד שאינו עונה לדרישה זו יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו(  .

3)     ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.

 

4)     ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים , בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה , במו"מ עם מוסדות ויחידים , בניהול משק תקציבי על שלביו .

 

5)     רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 

6)     כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.

 

7)     רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי .

הערה - וועדת הבחינה רשאית לשלוח חלק מהמועמדים הטובים ביותר, למבחני התאמה לתפקיד למכון הערכה.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 21/01/2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר