בטעינה...

מנהל מדור מרכז צעירים ברשות המקומית 05/2021

 

מנהל מדור מרכז צעירים ברשות המקומית 05/2021

 

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי 5/2021

מס' דיגיטאלי 49

תואר

 

המשרה:-

 

היקף העסקה :-

מנהל מדור  מרכז צעירים ברשות המקומית

 

100%

דרגה:-

 

דירוג משרה

לפי ההשכלה

 

חינוך נוער וקהילה

 

סוג המכרז:-

חיצוני

 

 

 

תיאור תפקיד :-

 

סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל בשגרה ובחירום. עיקרי התפקיד:

1.    סיוע בגיבוש תוכנת העבודה בתחום הצעירים )גילאי 18-40(.

2.    ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית.

3.    קידום ועידוד יוזמות.

   4.ניהול צוות העובדים בתחום הצעירים.

  5.  כל מטלה אחרת כפי שתוגדר  ע" האחראים בתחום ברחב העיסוק .

 

 

 

 

 

 

תנאי סף:-

 

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. תינתן עדיפות לבעל תואר אקדמי שני כאמור.

או

בעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

 

נסיון :-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נסיון מקצועי :-

 

א.     עבור בעל תואר אקדמי כמוגדר לעיל: 4 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.

עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.

עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.

 

ב.     ניסיון ניהולי

3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

        שפות: הכרת שפות  ערבית ועברית באופן מלא  .

        * יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות office

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

1.     עבודה בשעות לא שגרתיות

2.      יצירתיות

3.     ניהול שותפויות

 

כפיפות:

מנכ״ל העירייה

 

 

 

מינהלה:

 

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 11.2.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר