בטעינה...

רכז/ת גני ילדים D01/2021

 

רכז/ת גני ילדים D01/2021

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

 

מכרז D1/2021   

דיגיטלי 53

לתפקיד רכז/ת גני ילדים

היחידה : חינוך

תואר המשרה : רכז/ת גני ילדים

דרגת המשרה: מנהל מדור  37-39

דירוג:-מח"ר.

היקף העסקה : 100%

סוג המכרז : פנימי

 

תיאור התפקיד :

ארגון ופיקוח על פעילויות גני הילדים ( מגיל 3 עד גן 6) , הן ברמת העובדים במערכת והן ברמת התקציב והתפעול היומיומי.

עיקרי תפקיד :

א.     רישום ושיבוץ לגני ילדים, והעברת נתונים למשרד החינוך.

ב.     ניהול ואחריות למערך הכספי של הגנים.

ג.      סיור בגנים , קיום קשר רציף עם צוותי הגן .

ד.     ניהול מערך כ"א בתחומי העיסוק השונים בגני הילדים .

ה.    ניהול הקשר עם ההורים במערכת , הן בצורה יזומה והן מענה לפניות שוטפות.

ו.       קשר ועבודה משותפת עם גורמי חוץ , העירייה , משרד החינוך ועוד.

ז.      ביצוע כל הקשור בצד הלוגיסטי ואחזקת הגנים ואחריות להתנהלות תקינה בתחום זה.

תנאי סף :

1.     בעל תואר אקדמי , שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

ניסיון מקצועי: שנת ניסיון בתחומים עם זיקה לתחומי העיסוק - יתרון

 

דרישות נוספות:

שפות : ידיעת השפה הערבית והעברית ברמה טובה.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות office.

מאפייני עשייה ייחודיים:

עובדה בשעות בלתי שגרתיות

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

כפיפות : מנהלת קדם יסודי

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 4.3.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר