בטעינה...

תברואן 11/2021

 

תברואן 11/2021

מכרז פומבי 11/2021

דיגטילי 56

לתפקיד תברואן

היחידה:

תברואה.

תואר המשרה:

תברואן.

דרגת המשרה ודירוגה:

 

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פומבי.

תיאור תפקיד:

מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על איכות הסביבה. עיקרי התפקיד;

‏א.        פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית.

‏ב.        מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק (לגבי עסקי המחויבים ברישוי).

‏ג.        טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות - מסירת חוות דעת, הודעות וצווים.

‏ד.        בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך (הסמכה כדוגם מים)

‏ה.        אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

‏א.         12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.5

‏ב.      תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר.

או ־ תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה.

או * תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחד ע תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.6

או ־ תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.

או ־ תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה – איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.

 

 

 

דרישות ניסיון

‏א.      ניסיון מקצועי -

·        ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומי הבאי: מזון, תברואה ואיכות סביבה..

דרישות נוספות

·        שפות ־ עברית ברמה גבוהה.

·        יישומי מחשב ־ היכרות ע תוכנות ה-offic

·        רישיון נהיגה ־ בתוקף.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.        עבודה בסביבה לא נוחה (רעש, קור, חום, רטיבות, אבק, לכלוך, רוח, מפגעי ריח).

‏ב.        חשיפה לגורמי העלולים להוות סיכון פיזי (זיהו אוויר, חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים).

‏ג.         התמודדות אל מול בעלי עסקי בהיבטי של פיקוח ובקרה.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 18.3.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר